Kaitsealade ning metsaelupaikade andmetest lähtuv toetusõiguslike metsaalade kaart on uuenenud

Kuni 2. maini said erametsaomanikud KIKist taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool. Kaitsealade ning metsaelupaikade andmetest lähtuv toetusõiguslike metsaalade kaardi uuendamine Maa-ameti kaardirakenduses on nüüdseks lõpule jõudnud ning kõigil soovijatel on võimalik sellega tutvuda.

Tänavusel looduskaitseliste hüvitiste taotlemisel tuli arvestada, et kaardikihi koostamise aluseks olid looduskaitseliste piirangutega alad, sh metsaelupaigad, mis olid EELISesse kantud kuni 20.02.2023 seisuga. Keskkonnaameti poolt tellitud metsaelupaikade inventeerimine ning sellest tulenev kaardikihtide korrastamine EELISes aga jätkus ka peale seda kuupäeva.

KIK analüüsib kaardimuudatusi ning võtab ise ühendust kõigi nende taotlejatega, kellel on pärast kaardi uuendamist tekkinud kaardil toetusõiguslikes alades muudatusi võrreldes taotluse esitamise hetkega.

Kui hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on maaomaniku hinnangul kaardilt puudu või vajab muutmist, tuleb esitada avaldus KIKile hiljemalt 31. detsembriks. Sel juhul arvestatakse avaldusega järgmise aasta kaardi loomisel.

KIK teeb looduskaitseliste piirangute toetuse otsused hiljemalt käesoleva aasta detsembris ning Natura metsa toetuse otsused hiljemalt järgmise aasta märtsiks. Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2024. aasta aprillis.

 

0Shares