Looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlemine algab juba 4. aprillil!

Tänavu saab KIKist taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool 4. aprillist kuni 30. aprillini.

Taotlusi võetakse vastu e-PRIA vahendusel.

Hüvitise määradeks on 134 eurot Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis ning kuni 60 eurot Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Kui olete kaitsealuse metsa omanik, uurige kindlasti toetuse saamise tingimusi erametsaportaalist www.eramets.ee/natura või pöörduge nõu saamiseks kohaliku metsaühistu poole.

Kindlasti ei tasu jätta taotluse esitamist viimasele minutile, kuna enam ei ole võimalik KIKil hilinenud taotlusi vastu võtta. Kui jääte taotlemisel hätta või tekib toetuse osas lisaküsimusi, siis palume pöörduda e-posti aadressil natura@kik.ee või infotelefonil 5668 3263.

0Shares