Ilmus Erametsakeskuse õppelehe Sinu Mets aprillinumber

Õppeleht Sinu Mets hõlmab artiklieid metsaomanikele ja jahimeestele ning teistele metsandushuvilistele. Aasta esimeses numbris antakse muu hulgas ülevaade 2022. aasta erametsanduse toetustest ning tutvustatakse põhjalikumalt uut looduskaitseliste piirangute kompensatsiooni.

Lehest saab lugeda ka loodushoiust, taimekasvatusest, puiduturust, linnurahust ning selgitatakse raiete peatamise põhjuseid ka Natura metsaelupaikades. Samuti leiab lehest uudiseid metsateadlastelt. Jahinduse osas on muu hulgas juttu jahisaagi väärtustamisest ning pesukarust. Metsaelu rubriigist tuvustatakse aasta tegijaid ning loomadega koos elamist – seda nii kobraste, kimalaste kui sõnajalgade näidetel.

Õppelehe PDF versioon on täismahus loetav Erametsakeskuse veebis.

Sisukord:

METSAOMANIK
4 Paras aeg üle vaadata oma metsa küttepuiduvarud
6 Nõutuimad taimed on arukask ja mänd
6 Võimalus liituda vabatahtliku põlispuude hoiuga
8 Miks Natura metsaelupaikades on raie peatatud?
9 Kuuse seisund mõneti halvenes
10 Uudiseid metsateadlastelt
11 Amet võib lindude huvides raie peatada

JAHIMEES
12 2O22. aasta teema – väärtusta jahisaaki!
14 Kas pesukarud võivad jõuda Eesti loodusesse?
14 Jahipidamise õiguse eest tasumine alates märtsist
15 Reflektoritega teelõikudel oli kitseõnnetusi vähem
16 Põdra küttimisega tuleb ettevaatlik olla

METSAELU
18 Kus ja kuidas kopraga koos elada?
19 Aasta puu on pihlakas
20 Metsas kohtab enamikku Eesti kimalaste liikidest
22 Sõnajalad – mis taimed need on? 1.

TEATED
24 Eesti Jahimeeste Seltsis
25 Erametsaliit teatab
26 Metsaühistu annab nõu

AMETLIK INFO
27 Erametsaomanikud saavad täiendavat tulumaksusoodustust
27 Külastage meid Maamessil!
28 Looduskaitsepiirangutega eramaa omanikud saavad nüüd toetust
29 Toetuste taotlemine 2022. aastal
30 Uudised

Huvi korral saab lugeda ka varem ilmunud Sinu Metsa numbreid.

0Shares