Tänavu tõusevad Natura 2000 looduskaitsealade kompensatsioonid sihtkaitsevööndite osas

Samblas

Looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompenseerimiseks saab tänavu hüvitisi taotleda 4. aprillist kuni 30. aprillini. Toetus laieneb nüüd rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele. Samuti on tõusnud osade hüvitiste suurus.

Kaitsealad, mis seni on hüvitisi saanud, saavad neid ka edaspidi. Sihtkaitsevööndite puhul on hüvitis tõusnud ja selle uueks määraks on 134 €/ha kohta.

Nüüdsest võib hektari kohta 134 eurot hüvitist saada ka Euroopa nõukogu direktiivile vastavates metsaelupaikades ning Natura aladel, kus juba on või kuhu sihtkaitsevööndit projekteeritakse. Sama määr kehtib ka väljaspool Natura alasid asuvatel kaitsealadel ja püsielupaikade sihtkaitsevööndites.

Kuni 60 eurost hüvitist hektari kohta on võimalik taotleda kaitsealade või püsielupaikade piiranguvööndis, hoiualal või alal, kuhu neid planeeritakse.

Tänavuse taotlusvooru puhul on aga oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik hilinenud taotlusi vastu võtta, seega tasub vältida taotluse esitamist viimasel minutil.

Kuna muudatuste mõjul kasvas kompensatsiooniõiguslike looduskaitsealade hulk, siis ootame tänavu hüvitist taotlema ka neid maaomanikke, kellele seda varem ette ei olnud nähtud. Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis ning see tuleb esitada igal aastal uuesti. Rohkem infot taotlemise kohta leiab erametsaportaalist aadressil www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil natura@kik.ee või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

Kõik toetusõiguslikud alad kantakse märtsi lõpuks Maa-ameti geoportaali, kus need on leitavad Erametsatoetuste kaardirakenduses. Samuti saab infot pöördudes oma kohaliku metsaühistu poole. Metsaühistute kontaktid leiad erametsaportaalist aadressil www.eramets.ee/metsauhistud.

Loodust hoidvaid võtteid tuleb rakendada ka kaitsealadest väljaspool

Eestis on erinevate looduskaitseliste piirangute all kokku üle 30% metsamaast. Eramaal olevate piirangute eest on metsaomanikel õigus küsida ka kompensatsiooni.

Siiski tuleb ka ülejäänud metsamaal järgida erinevaid looduskaitselisi piiranguid. Nii näiteks tuleb jätta puhvertsoone veekogude äärde. Samuti tuleb uuendusraie korral jätta langile kasvama vana metsa elustikku hoidvaid säilikpuid. Selline kombinatsioon kaitsealadest ja majandusmõju leevendavatest võtetest aitab hoida loodust hästi kaitstuna ja samas heaperemehelikult ja targalt oma metsa majandada.

 

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Liitumise järgselt sai Erametsakeskusest KIKi metsaosakond. Metsaomanike ja metsaühistute jaoks ei muutu liitumise järgselt midagi ning erametsatoetuste taotlemine jätkub endisel viisil. Kogu vajaliku info leiab metsaomanik jätkuvalt erametsaportaalist www.eramets.ee. Kõik kontaktisikud erametsandustoetuste teemadel on KIKis samad, mis olid Erametsakeskuses. Samuti ei muutu telefoninumbrid.

0Shares