Õiguskantsler: riik ei saa panna keskkonna kaitsmisel kogu vastutust raietööde tegijale

lind, pesa, linnupesa, raierahu, linnurahu, eramets

Õiguskantsler Ülle Madise vastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks tehtud pöördumise peale, et raiete piiramiseks loomade ja lindude kaitseks piisab juba olemasolevatest normidest, kuid riik ei saa kogu vastutust jätta raietööde tegijaile.

“Täitevvõim ei saa raietööde kavandamisel jätta arvestamata looduskaitseseaduses sätestatut ja hindamata raiete mõju lindude pesitsusrahule ning panna kogu vastutuse tööde tegijale,” teatas Madise. “Raietööde tegemiseks riigilt loa saamiseks tuleb metsaomanikul või tema esindajal esitada keskkonnaametile metsateatis, mille saamisel tuleb ametil kontrollida, kas metsateatise alusel kavandatud raie vastab õigusaktide nõuetele,” seisab vastuskirjas. Kui raie ei vasta nõuetele, on ametil õigus selle registreerimisest ka keelduda.

Erinevate raiete mõju hindamisel linnustikule tuleb Õiguskantsleri sõnul juhinduda teadusuuringutest ning vajaduse korral seada metsateatisele proportsionaalsed tingimused, mis tagaksid metsaomaniku ja looduskaitse huvide vahel mõistliku tasakaalu.

Õiguskantsler nentis, et ehkki Metsaregistri avalehel on teade „Tähelepanu! Lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ning lindude tahtlik häirimine on keelatud. Seetõttu soovitame lindude pesitsuse kõrgajal 1. aprillist 31. juulini raieid mitte teostada“, ei pruugi see olla piisav looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud eesmärkide tegelikuks saavutamiseks.

Õiguskantsler edastas oma hinnangu teadmiseks ka keskkonnaministeeriumile ja keskkonnaametile.

Loe õiguskantsleri vastuskirja täies mahus SIIT.

0Shares