Riigimetsas algas raierahu, keskkonnaminister kutsub ka erametsaomanikke ühinema

Eilsest alanud ja 16. juunini kestev raierahu on riigimetsas saanud traditsiooniks. Keskkonnaminister soovib, et erametsaomanikud järgiksid riigi eeskuju. Ka Eesti Ornitoloogiaühing palub tagada lindude pesitsusrahu.

„Looduskaitseseadus keelab lindude pesitsusajal lindude häirimise ja pesade hävitamise ja see on täitmiseks, plaanitakse raietöid siis metsas või linnas,“ tuletas raierahu vajalikkust meelde keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Looduskaitseseaduse § 55 lõige 61 sätestab, et lindude pesitsusajal lindude häirimine ja pesade hävitamine on keelatud. Samuti peetakse riigimetsas üldist raierahu vahemikus 15.04–15.06, sõltumata metsa kaitserežiimist. Kevadine raietööde peatamine on riigimetsas saanud traditsiooniks, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on vabatahtlikult kevadsuvist raierahu pidanud alates 2002. aastast.

Raierahu pidamine tulevikus laieneb

Erametsaomanike harimiseks ja teavitamiseks on Keskkonnaministeerium välja andnud soovitused koos juhendmaterjaliga kevadsuviste raiete ajal metsas toimetamiseks. Juhend „Märka lindu“ toonitab seaduse järgimise vajalikkust ning ühtlasi on tegemist üleskutsega metsaomanikele märgata linde ja vältida kevadsuvisel ajal raiet. Juhendist leiavad metsaomanikud täiendavat teavet lindude ja linnustiku uuringute kohta. Juhendmaterjal on leitav siit.

Metsaomanikud peavad raiete teostamisel arvestama kehtiva õigusega, seega metsas, kus on tuvastatud lindude pesitsemine, ei tohi pesitsusajal raieid teha või tuleb neid raiuda viisil, et linnud saaksid pesitsuse edukalt lõpetada.

„Tulevikus raierahu pidamine laieneb. Oleme ette valmistamas Vabariigi Valitsusele esitatavat seadusemuudatust, mis kehtestaks alates järgmisest aastast raierahu kaitstavatel aladel“, ütles Tõnis Mölder.

Ornitoloogiaühing soovib pesitsusrahu pikendada

Ka Eesti Ornitoloogiaühing palub nii metsa- ja aiaomanikel kui ka teistel inimestel pidada pesitsusrahu ehk mitte häirida pesitsevaid linde.
Kui riigimetsa üldine raierahu kehtib 15. juunini, soovib Ornitoloogiaühing, et linde ei häiritaks kuu aega pikema perioodi vältel, 15. juulini.

Ühing selgitab, et suurem osa Eesti metsalindudest pesitsevad nelja kuu vältel aprillist juulini ning sel ajal ei tohi linde häirida. Looduskaitseseaduse paragrahvi 55 järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, samuti lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Eesti Ornitoloogiaühing palub pesitsusrahu pidada vähemalt 15. juulini. Sel perioodil võiks hoiduda metsaraietest, aias puude, põõsaste ja hekkide pügamisest. Samuti tuleks puutumata jätta oksa- ja risukuhjad, kuhu linnud võivad pesa teha.
Heinateo võiks lükata suve teise poolde. Vältimatu niitmisvajaduse korral tuleks seda teha ala keskelt äärte poole. Kassidele on lennuvõimetud linnupojad kerge saak, seepärast tuleks oma lemmikloomad hoida toas või õues range järelevalve all.

***
Fotol värbkakk. Foto autor on Anniki Leppik

 

0Shares