ForEst&FarmLand (Loodusrikas Eesti)

SA Erametsakeskus osaleb partnerina Keskkonnaministeeriumi juhitud LIFE-IP projektis „Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks“ (akronüümiga ForEst&FarmLand, eestipäraselt Loodusrikas Eesti).

Projekti Loodusrikas Eesti eesmärgiks on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.

Kolmandik Eesti Natura 2000 aladest asub eramaal, millest märkimisväärne osa hõlmab ka erametsasid. Kuna tegemist on kaitstavate aladega, kus majandustegevus piiratud, on erametsaomanikel võimalik taotleda toetusi saamata jäänud tulu kompenseerimiseks. Praegune toetusskeem on ajale jalgu jäänud ning projekti üheks ülesandeks on kaasajastada praegust toetusmeedet ja luua uus toetusmeede, milles on metsaomanikel aktiivne roll looduskaitselistes tegevustes.

Projekti kestvus: 2020 – 2029
Projekti kohta on võimalik täpsemat infot leida Keskkonnaministeeriumi lehelt.

0Shares