Projekt EMKIS 2.0 eel- ja ärianalüüs

Erametsakeskus kasutab alates 2007. aastast metsandustoetuste taotluste vastuvõtmisel ja menetlemisel infosüsteemi EMKIS, kus esineb arvukalt probleeme ning mida tuleks kaasaegsemaks muuta. Erametsakeskus viis läbi „EMKIS 2.0 eel- ja ärianalüüsi“ riigihanke, millega leiti sobilik töö teostaja. Projekti „eel- ja ärianalüüsi“ tulemusena ajakohastatakse praegust infosüsteemi, et paraneks toetuste taotluste vastuvõtmise, menetlemise ja otsuste tegemise kiirus, kõigi vajalike andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine ning infosüsteemi ja selle kasutajate töö efektiivsus avalike teenuste osutamisel.

Projekti kestvus: aprill – august 2022
Projekti finantseering: 85% projekti maksumusest finantseeritakse Euroopa regionaalarengufondist (ERDF). Projekti omafinantseering on 15%.

 

0Shares