Jüri Järvis erinevad ÕPPEMATERJALID

  • Forest measurement with relascope. Tartu. 11 p. Vaata siit!
  • Metsa relaskoopmõõtmine. II trükk. Tartu. 20 lk. Vaata siit!
  • Harvestermõõtmine Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Palkide mahu määramine Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Virnatäiuse protsendi määramine Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Ümarpuidu virnastusmahu Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Puutüve mahu määramine Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Test ümarpuidu virnatäiuse protsendi silmamõõdulise (visuaalse) määramise harjutamiseks Vaata siit!
  • ÕPPEMATERJAL Harvestermõõtmise üldjuhend Vaata siit!
0Shares