Puidu hinnainfo

Kvartaalset puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.

Ülevaade 2021. aasta II kvartali puiduturust

Keskmised puidusortimendi hinnad kuude kaupa (Excel)

Aasta teise kvartali põhimärksõnaks kujunes niigi kõrgete okaspuupalkide hindade veelgi kiirem tõus, kusjuures kuusepalkide kallinemine on olnud selgelt suurem kui männipalkide.
Hinnad püstitasid kõigi 4 sortimendi osas absoluutse rekordi. Kvartaliga kasvas hind männipalkidel 17,7%, männipeenpalkidel 15,7%, kuusepalkidel 25% ja kuusepeenpalkidel 22,4%.

2020. aasta märtsiga võrreldes on männipalk kallinenud ligi 41%, männipeenpalk enam kui 45%, kuusepalk ligi 58% ja kuusepeenpalk ligi 56%.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on valdavalt möödunud kvartaliga langenud (kasepalk 1,5%, haavapalk 2,9% ja lepapalk 0,8%). Ainsana pole muutunud kasepaku hind.

Paberipuiduturul oli aasta esimeses kvartalis hinnatrendid puuliigigruppide osas erisuunalised – okaspuit kallines, lehtpuit odavnes, ja see on täpselt risti vastupidi eelmise kvartali olukorraga. Männi- ja kuusepuit kallinesid vastavalt 1,3% ja 4,8% ning kase- ja haavapuit odavnesid vastavalt 0,7% ja 5,7%.

Küttepuidu hinnatrend keeras aasta teises kvartalis tõusule ning hind kasvas märtsiga võrreldes 5,6%.

2021. aasta teise kvartali lõpu keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Aastate keskmised puiduhinnad ning teise kvartali lõpu keskmised puiduhinnad on välja toodud alljärgneval graafikul:

Uudiseid metsandussektorist

Mitmed ettevõtted on teatanud headest majandustulemustest ja on tuleviku osas üldiselt optimistlikud. Lemeksi käesoleva aasta põhieesmärgid on seotud eeldatava majandustõusuga, reageerida targalt ja kiirelt muutuvatele hindadele nii sisendites kui toodetavates kaupades.

Esimese poolaastaga teenis metsandusettevõte UPM 586 mln eurot kasumit, sellest teises kvartalis 307 mln eurot. Teise kvartali kasum on üle poole rohkem kui 2020. aasta II kvartali kasum. Samuti kasvas müügitulu 2 384 mln euroni. Ettevõtte teatel tõi kõigi aegade parima tulemuse tselluloosi ja saematerjali järsk hinnatõus.

Erakordne nõudlus on tekitanud ümarmaterjali eksportijate ja metsatööstusettevõtete vahel mitmel pool Euroopas pingeid ning on toonud üleskutse protektsionistlike sammude astumiseks. Üle üheksa tuhande Euroopa puidutööstuse on liitunud petitsiooniga, millega nõutakse töötlemata puidu ekspordikeeldu. Prantsusmaalt alguse saanud nõudmisega on liitunud Saksamaa, Hispaania, Slovakkia, Bulgaaria, Itaalia, Hollandi ja Poola tööstusorganisatsioonid.

Puiduhindade ning metsandussektori uudiste kohta saab täpsemalt lugeda OÜ Tark Mets koostatud ülevaatest siit.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2021. aasta teises kvartalis tehti 838 metsamaa tehingut. Nii eelmise aasta teise kvartali (661) kui käesoleva aasta esimese kvartaliga (720) võrreldes on tehingute arv kasvanud.  Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2020 ja 2021 teise kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

Täpsemat ülevaadet metsamaa tehingute kohta on võimalik saada Maa-ameti hinnastatistika päringute keskkonnast: http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/

ARHIIV

Periood Lae fail alla
Ülevaade 2021. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit! 
Ülevaade 2019. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
16Shares