Puidu hinnainfo

Kvartaalselt puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.

Ülevaade 2020. aasta III kvartali puiduturust

Keskmised puidusortimendi hinnad kuude kaupa (Excel)

2020. aasta kolmandas kvartalis tõusis võrreldes teise kvartaliga enim männipalgi ja kasepaku ning kasepalgi hinnad. Teiste sortimentide hinnad on kõikunud vaid mõne protsendi ulatuses.
Kvartalisiseselt tõusid septembris peaaegu kõikide sortimentide hinnad, langes vaid küttepuu hind.

2020 kolmanda kvartali keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Kolmanda kvartali ohuks peeti viirushaigusest tingitud majanduslangust ja selle tagajärjel vähenevat nõudlus puittoodete osas. Samuti kardeti suviseid ulatuslikke kuuse-kooreüraski rüüsteid, mille likvideerimine oleks võinud mõjutada oluliselt kuusepalgi hinda.
Õnneks ei ole seni realiseerunud kummagi ohu puhul kõige mustemad stsenaariumid ja puittoodete osas on nõudlus kohati isegi tõusnud. Kui nõudlus puitmaterjali järele säilib või tõuseb, võib oodata metsamaterjali hindade kasvu neljandas kvartalis.

Eelmiste aastate keskmised ning 2020. aasta kolmanda kvartali keskmised hinnad on toodud välja alloleval võrdleval graafikul.

Kolmas kvartal oli jätkuvalt hea aeg kasepaku ja –palgi realiseerimiseks, samuti männipalgi raieks.
Küttepuu hind on viimasel ajal langenud, aga see on jätkuvalt kõrgemal tasemel kui aastatel 2011-2017. Graafikult on näha, et ka haava- ja lepapaku hinnad on olnud pikalt heal ja stabiilsel tasemel.

See teadmine võiks motiveerida metsaomanikke hindama, mis seisus on nende haavikud ja lepikud ning vajadusel seal raiet teostama. Männikute raiumist saab üldjuhul ka paarkümmend aastat edasi lükata. Lepikute ja haavikute raiet ei ole aga mõistlik nii palju edasi lükata, sest nende puude bioloogiline küpsus saabub oluliselt varem kui männikutel. Seega võib parema hinna ootuses küpses lepikus või haavikus raie edasilükkamine tähendada hoopiski seda, et tulevikus raiuma hakates saab sealt vähem väärtuslikku materjali.

Uudiseid metsandussektorist

Tervise- ja majanduskriisis on taas tõestanud metsanduse olulisus Eesti majanduses. Metsatööstuse positiivset panust on esile tõstnud Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.  Mertsina hinnangul pidurdavad viiruse levik ja piirangud majandusaktiivsuse ja nõudluse taastumist ning muudavad nende näitajate lähiaja väljavaate, eriti töötleva tööstuse jaoks, viletsamaks. Töötleva tööstuse tootmismahud on olnud languses järjest juba alates möödunud aasta oktoobrist. Samal ajal andsid aga tugeva positiivse panuse puittoodete tootmismahu suurenemine.

Heade uudistena on välja toodud aiamajade tootmise kasv ning ka see, et osadel mööblitootjatel on tellimusi rohkem kui tootmisvõimsust.
Metsakahjustuste kohta prognoosib Saksamaa Toidu- ja Põllumajanduse Ministeerium suuremat kahjustust kui aasta alguses. Kahjustuste prognoosi on tõstetud 56,6 miljonilt tihumeetrilt 72,8 miljonile.
Täpsemat infot puiduhindade ja metsandusuudiste kohta, saab lugeda SIIT.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2020. aasta teises kvartalis tehti 812 metsamaa tehingut. Võrreldes teise kvartaliga (654) ja 2019. aasta kolmanda kvartaliga (445) on see oluliselt rohkem. Oluline tehingute arvu kasv tulenev Saare maakonnast. Lisaks Saare maakonna mahu kasvule või üle-eestiliselt olla põhjus ka selles, et inimestel oli kriisi ajal rohkem aega ja ka põhjuseid oma kinnisvara peale mõelda.
Tõusnud on ka müüdud pindala, mis kasvas 5719 hektarilt 6672 hektarini. Tehingute koguväärtus on 29,2 miljonit eurot. Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2019 ja 2020 kolmanda kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

Täpsemat ülevaadet metsamaa tehingute kohta on võimalik saada Maa-ameti aastakokkuvõttest või või hinnastatistika päringute keskkonnast.

ARHIIV

Periood Lae fail alla
Ülevaade 2020. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit! 
Ülevaade 2019. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
16Shares