Puidu hinnainfo

Kvartaalset puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.

Ülevaade 2021. aasta I kvartali puiduturust

Keskmised puidusortimendi hinnad kuude kaupa (Excel)

Esimeses kvartalis jätkus okaspuupalgi hindade kasv. Suurima tõusu tegi kuusepalgi hind. Kuuse jämepalgi keskmine hind tõusis neljanda kvartali keskmiselt tasemelt 72,2€/tm esimese kvartaliga 6,8% , saavutades keskmiseks hinnaks 79,3€/tm. Lehtpuumaterjalist saadavate pakkude ja palkide hinnad on kvartaliga mõnevõrra langenud.

Paberipuidu hindades on kvartali jooksul toimunud vaid väikesed kõikumised. Ainult kuuse paberipuidu hind muutus kolme kuuga enam kui euro võrra, langedes kvartali lõpuks ligikaudu 4%.
Küttepuidu hind langes kvartali jooksul oma viimase 43 kuu madalaimale tasemele, olleks kvartali lõpuks keskmise hinnaga 23,55€/tm.

2021. aasta esimese kvartali lõpu keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Aastate keskmised puiduhinnad ning esimese kvartali lõpu keskmised puiduhinnad on välja toodud alljärgneval graafikul:

Kõrged palgihinnad motiveerivad kvaliteetsete palgimetsade omanikke kindlasti raieid teostama. Praegusel hooajal raieid planeerides tasub üle hinnata, millal saab materjali langilt saeveskisse vedada. Suve jooksul võib saeveskite vastuvõttudes esineda pause ning soojade ilmade saabumisel võivad väärtuslikud palgid metsalaos seistes kiiresti rikneda.
Kevadel on peale raietööde üheks täiendavaks tööks uue metsa istutamine. Eelmisel aastal istutati Eestis kokku 39,5 miljonit taime, millest 35,9 miljonit istutati kevadel. Istutustöid tuleb planeerida ligikaudu pool aastat ette, seega on praegu sobiv aeg võtta ühendust oma piirkondliku metsaühistuga, kui on soov näiteks eesootaval sügisel metsa istutada.

Uudiseid metsandussektorist

RMK nõukogu kinnitas 2020. aasta auditeeritud majandusaruande. 2020. aastal oli RMK puidumüügi maht 4,0 miljonit tihumeetrit ja see jagunes järgnevalt: palk 46%, paberipuit 32%, küttepuit 16% ja hakkpuit 6%. Riik vähendab ka RMKst saadava dividenditulu ootust, kuid selle seos raiemahuga ei ole veel kokku lepitud.

Estonian Celli käive vähenes 2020. aastal 13%, peamiseks käibe vähenemise põhjuseks oli trükipaberi nõudluse vähenemine.
Mitmed ettevõtted kinnitavad, et oluliseks tootmist mõjutavaks teguriks on saanud toorainenappus. Selliseid sõnumeid on tulnud nii Eesti kaubaaluste tootjatelt kui ka näiteks Saksamaa puitpakenditootjate liidult, kelle arvates võib toorainepuudus hakata takistama rahvusvahelist kaubandust. Pikemaajalist puitmaterjali nõudluse kasvu prognoosib ka Suurbritannia Puidukaubanduse Föderatsioon.

Puiduhindade ning metsandussektori uudiste kohta saab täpsemalt lugeda OÜ Tark Mets koostatud ülevaatest siit.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2021. aasta esimeses kvartalis tehti 720 metsamaa tehingut. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga (556) on tehingute arv tõusnud, kuid eelmise kvartaliga (964) tehti vähem tehinguid. Müüdud pindala langes kvartaliga 8478 hektarilt 6775 hektarini. Tehingute koguväärtus oli 2021 esimeses kvartalis 30,5 mln €. Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2020 ja 2021 esimese kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

Täpsemat ülevaadet metsamaa tehingute kohta on võimalik saada Maa-ameti hinnastatistika päringute keskkonnast: http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/

ARHIIV

Periood Lae fail alla
Ülevaade 2020. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit! 
Ülevaade 2019. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
16Shares