Puidu hinnainfo

Kvartaalselt puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.

Ülevaade 2020. aasta II kvartali puiduturust

Keskmised puidusortimendi hinnad kuude kaupa (Excel)

2020. aasta esimeses kvartalis püsisid puiduhinnad võrreldes 2019. aasta lõpuga sarnasel tasemel. Teises kvartalis toimus muudatusi rohkem. Võrreldes eelmise kvartaliga on männi jämepalkide keskmine hind püsinud praktiliselt muutumatuna, kuid männi peenpalkide tihumeetri hind on langenud 3-4 eurot. Suurem langus on tabanud kuuse jäme- ja peenpalke, mille tihumeetri hinnad on langenud 4-5 eurot.
Kasepaku ja kasepalgi keskmine hind tõusis 2019. aasta viimase kvartali madalseisust esimese kvartali jooksul ligi 5 eurot ning hinnatõus 1-3 eurot on jätkunud ka teises kvartalis.
Paberipuidu hindades on okaspuu osas toimunud 1-1,5 eurone keskmine langus. Haava ja kase paberipuit on püsinud ligikaudu samal hinnatasemel mis esimeses kvartalis.
Küttepuidu keskmine hind on esimese kvartali 2 eurose languse järel teises kvartalis ligikaudu pool eurot tõusnud.
2020 teise kvartali keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Võrreldes aasta algusega on okaspuidu, eriti kuuse, sortimendi hinnad langenud. Enim on kasvanud kasest saadava metsamaterjali hinnad.
Teine kvartal on sageli aeg, mil kevadise sula, puidu sinetamise ohu ja saeveskite plaaniliste hoolduste tõttu võib okaspuu realiseerimine keerulisem olla. Raske on prognoosida, mida toob kolmas kvartal, kuid lisaks tavalistele teguritele on käesoleval aastal puiduturgu mõjutamas kuuse-kooreürask ning kogu majandust ülemaailmne tervisekriis. Sellistes oludes tasub metsaomanikul end oma metsa seisukorraga hästi kursis hoida, et vajadusel olla valmis kiirelt otsuseid langetama.

Eelmiste aastate keskmised ning 2020. aasta teise kvartali keskmised hinnad on toodud välja alloleval võrdleval graafikul.

Hooldusraiete planeerimisel tuleks metsaomanikul juhinduda eelkõige metsa seisukorrast ja alles seejärel turusituatsioonist. Kui metsa on korrektselt hooldatud ja metsa tervislik seisund on hea, on võimalik uuendusraiete teostamisel suuremal määral võtta arvesse ka turuolukorda, et ajatada võimalikult hea tulu teenimist.
Graafikult on näha, et kasepaberi, kasepaku ja kasepalgi hinnad on küll allpool 2018. aasta absoluutseid tippe, kuid muu ajaga võrreldes on kase sortimendi hinnad suhteliselt head. See võib motiveerida metsaomanikke raiuma rohkem kaasikuid. Samas on hea tervisliku seisundi ja suure aastase juurdekasvuga okaspuukultuuride omanikel võimalus hinnatõusu ootuses raiet edasi lükata. Seda muidugi juhul, kui riske, eelkõige kuuse-kooreüraski ohtu hinnatakse madalaks.

Uudiseid metsandussektorist

Metsatöö iseloomu tõttu ei ole tervisekriis tööde teostamist oluliselt takistanud. Üldine majandusaktiivsuse ja tarbimise vähenemine võib sektorile siiski hakata suuremat mõju avaldama. Nii on näiteks mööblitootja Tarmeko tõdenud, et kuna mööbel ei ole esmatarbekaup, on tellimuste mahud langenud. Seetõttu on langetatud palkasid ja ka töötajaid koondatud.
Energiaettevõtted Adven ja N.R. Energy on rajamas uusi hakkepuidul töötavaid katlamaju Aserisse ja Rõngusse. Tänavu juunis avas Adven hakkepuidul töötava katlamaja Sauel.

Uudiseid Skandinaavia metsanduskontsernide tööst, Hollandi biomassi kasutamise probleemistikust ja muudel teemadel ning põhjalikumat puidu hinna kommenteeritud ülevaadet saab lugeda SIIT.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2020. aasta teises kvartalis tehti 654 metsamaa tehingut. Võrreldes esimese kvartaliga (555) ja 2019. aasta teise kvartaliga (566) on see ligikaudu 100 tehingut rohkem. Üks mahu kasvu põhjus võib olla asjaolu, et inimestel oli kriisi ajal rohkem aega ja ka põhjuseid oma kinnisvara peale mõelda. Notaritehinguid oli võimalik teha ka interneti kaudu. Müüdud pindala on aga kvartaliga mõnevõrra langenud 5786 hektarilt 5719 hektarini. Tehingute koguväärtus on 22,5 miljonit eurot. Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2019 ja 2020 teise kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

 

Täpsemat ülevaadet metsamaa tehingute kohta on võimalik saada Maa-ameti aastakokkuvõttest või või hinnastatistika päringute keskkonnast.

ARHIIV

Periood Lae fail alla
Ülevaade 2020. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit! 
Ülevaade 2019. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
16Shares