Puidu hinnainfo

Kvartaalset puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets). Varasemate kvartalite ülevaated on allalaetavad lehekülje lõpus.

Ülevaade 2020. aasta IV kvartali puiduturust

Keskmised puidusortimendi hinnad kuude kaupa (Excel)

2020. aasta neljandas kvartalis jätkus kiire palgihindade kasv. Põhilise tõusu on teinud okaspuupalk ja kasematerjal. Kvartali jooksul on nende sortimentide hinnad tõusnud valdavalt üle 10%, kohati isegi  15%. Vaid kasepalgi hinnatõus on olnud madalamad 8,5%. Mõnevõrra tagasihoidlikumalt on kasvanud ka haava- ja lepapalgi hinnad.
Paberipuidu osas on muutused olnud väiksemad. Suurim hinnakõikumine on olnud haavapuidu langus 7,6% kvartali jooksul.
Odavnenud on ka küttepuidu hind, mis langes kvartaliga 6,7% ja jõudis mitme aasta madalaimale tasemele.

2020 neljanda kvartali lõpu keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Aastate keskmised puiduhinnad ning neljanda kvartali lõpu keskmised puiduhinnad on välja toodud alljärgneval graafikul:

Neljas kvartal lõppes talve algusega ning 2021. aasta on alanud viimaste talvedega võrreldes külmade ning lumiste ilmadega. Tõenäoliselt on võimalik käesoleval talvel raiuda mitmeid selliseid pehme pinnasega lanke, mille raie on mitmeid aastaid olnud keeruline. Selliste objektide raiumisel tasub metsaomanikul silmas pidada, et paksu lumekatte korral maapind ei külmu, sest lumi toimib isolatsioonikihina.
Võimalusel võiks plaanitavatel kokkuveoteedel ja metsaveoautode laoplatsidel lund kinni tallata, et külm paremini maapinnale ligi pääseks. See võimaldab jätkata töid ka siis, kui temperatuur peaks plusspoolele minema.

Uudiseid metsandussektorist

Mitmed metsandusettevõtted annavad algavale aastale ettevaatlikke prognoose, näiteks UPM-Kymmene Otepää vineeritehas hetkel väga ambitsioonikaid investeerimisotsuseid teha ei plaani. Samas investeerib Thermory AS tootmise laiendamisse, lisades 4 uut ahju Eestisse ning 2 Soome.
Sellega tõuseb puidu termotöötlust tegeva ettevõtte termoahjude arv aasta lõpuks 19-ni. Ettevõtte suurimateks turgudeks on Soome, USA, Saksamaa, Belgia ja Holland ning üle 90% oma toodangust eksporditakse.
Nordic Houses KT juhi Argo Sau sõnul on 2021. aasta alanud edukalt Norra turul ning ettevõte plaanib laienda ka Soome.
Aastavahetuse seisuga on Eesti puidutööstused töötanud valdavalt täisvõimsusega, kui tooraine kättesaadavus on seda võimaldanud. Saematerjali imporditakse Venemaalt, Soomest, Lätist, aga üha rohkem ka Rootsist ja Poolast.
Energiaks kasutatava puidu hinnalangus on mõjutanud negatiivselt saeveskite tulu, sest saepuru ja muude tootmisjääkide hind on langenud.
Arenguseire Keskuse koostatud COVID-19 kindlusindeksi järgi paigutub puidu- ja paberitööstus 17 majandusharu seas tugevuselt kolmandale kohale pärast infot ja sidet ning tervishoidu.

Puiduhindade ning metsandussektori uudiste kohta saab täpsemalt lugeda OÜ Tark Mets koostatud ülevaatest siit.

Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõtte

2020. aasta neljandas kvartalis tehti 964 metsamaa tehingut. Võrreldes kolmanda kvartaliga (812) ja 2019. aasta neljanda kvartaliga (576) on see oluliselt rohkem. Tõusnud on ka müüdud pindala, mis kasvas 2019. aasta IV kvartali 4691 hektarilt 8478 hektarini. Tehingute koguväärtus on 35,4 mln €. Täpsemaid aritmeetilisi ja mediaankeskmiseid hindasid maakondade lõikes 2019 ja 2020 neljanda kvartali kohta on võimalik näha järgnevas tabelis:

Täpsemat ülevaadet metsamaa tehingute kohta on võimalik saada Maa-ameti hinnastatistika päringute keskkonnast: http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/

ARHIIV

Periood Lae fail alla
Ülevaade 2020. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2020. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit! 
Ülevaade 2019. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2018. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2017. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2014. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2013. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2012. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta IV kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta III kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta II kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
Ülevaade 2011. aasta I kvartali puiduturust Lae fail alla siit!
16Shares