Tulumaksuga maksustamine

Natura hüvitis on tulumaksuga maksutatav

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.
Muudatus kehtib ka erametsamaale makstava Natura 2000 hüvitise puhul.  Ilma tulumaksuta on hüvitise määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 48 eurot hektari kohta aastas.
Loe hüvitise deklareerimisest lähemalt siit.

Alates 2020. a kehtib tulumaksusoodustus

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on käesolevast aastast metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis.
Lähemalt saad lugeda SIIT.
Juhend täiendava tulumaksuvabastuse kasutamiseks erametsaomanikele on rahandusministeeriumis välja töötamisel, jagame seda erametsaportaalis kohe, kui see saab avalikuks.

Maksualaste täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

0Shares