Tulumaksuga maksustamine

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.
Muudatus kehtib ka erametsamaale makstava Natura 2000 hüvitise puhul.  Ilma tulumaksuta on hüvitise määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 48 eurot hektari kohta aastas.

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis.

Loe hüvitise deklareerimisest lähemalt siit.

Maksualaste täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

0Shares