Metsa inventeerimise toetus

Metsa inventeerimise toetuse andmise eesmärk on soodustada metsaressursi kohta andmete kogumist ja metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist. Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.