Natura 2000 metsa toetus

Planeeritav vooru toimumise aeg: 04.04-30.04

Toetust antakse looduskaitseliste piirangute järgimise eest Natura 2000 võrgustiku alal asuval või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuval või projekteeritaval alal asuval erametsamaal ühe kalendriaasta jooksul.
Projekteeritavaks alaks selle määruse tähenduses loetakse Natura 2000 ala, mille suhtes on looduskaitseseaduse § 8 lõike 1 alusel esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või on looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 alusel algatatud kaitse alla võtmise menetlus.

Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.