Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse andmise eesmärk on erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti säilimise tagamine ja avalikkusele tutvustamine ning sellele juurdepääsu tagamine.