2017. a puidubilansi kogumaht oli 16,9 m3

Puidubilansi kogumahuks oli 2017. aastal 16,9 miljonit m3, mis on ca 5% suurem 2016. aasta bilansist. Olulisemateks puidu allikateks olid metsa raie (73% bilansi kogumahust) ja import (20%). Suurimateks kasutusvaldkondadeks olid puidu ja puittoodete eksport (62%) ning puidu kasutamine energeetikas (34%).

Puit on Eesti majandusele oluline toorme- ja energiaallikas. Metsasektori ettevõtted annavad üle veerandi töötleva tööstuse lisandväärtusest. Puidu, paberi ja pabertoodete eksport moodustab 17% koguekspordist ning 24% Eestis toodetavast energiast pärineb puidust.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks Puidubilansi vajadusest: „Puidubilansse on Eestis koostatud juba alates 2006. aastast. Eestisse on rajatud ja rajamisel investeeringumahukad puidutöötlemise ettevõtted, mille toimimine sõltub stabiilsest toormega varustatusest. Seetõttu on oluline jälgida puidu- ja puittoodete liikumist nii riigisiseselt kui ka väliskaubanduses. Puidubilanss püüab anda vastuse küsimusele puidu ja sellest valmistatud toodete päritolu, töötlemise ja kaubanduse kohta.“

Puidubilansis vaadeldi ka lähiaastate puidu kasutusvajaduse prognoosi. Puitu kasutavad ettevõtted plaanivad jõudsalt tootmist kasvatada. Katteallikaks kasvul on suurem import või suurem raiemaht. Ettevõtete prognoositud puiduvajaduse aastal 2021 kataks impordi suurenemine 1,5-2 miljoni m3 võrra või raiemaht tasemel 13,5 miljonit m3.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Madis Raudsaar, kes Puidubilansi kokku pani, tänab koostööpartnereid: „Puidubilansi koostamisel oli probleemiks kohatine andmete puudus, kuid tänu Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Erametsakeskuse, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu ning RMK otsekontaktidele on neid puudujääke vähendatud.“

Puidubilansi koostamise käigus hinnati ka Eestis metsamaalt varutava puidu tegelikku kasutust. 40% Eesti metsamaalt varutavast puidust leidis kasutust palgina, 24% paberipuuna ja 36% energiapuiduna.

Täispikkuses Puidubilansi leiab Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

0Shares