Erametsakeskus hakkab pakkuma tasuta esmast nõustamisteenust

Käesoleva aasta juunist pakub Erametsakeskus erametsaomanikele ja metsaühistutele metsanduslikes küsimustes esmast õiguslikku ja maksualast nõustamist. Nõustamine toimub telefoni teel kahel korral nädalas.

Nõustatakse metsakinnistute, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali valdamise, kasutamise ja käsutamisega ning raie korraldamisega seotud tsiviilõiguslikes küsimustes, ennekõike seoses tehingute tegemisega. Maksunõustamist pakutakse seoses füüsiliste isikute poolt kasvava metsa raieõiguse ja/või metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu deklareerimisega.

Erametsakeskuse juhatuse liikme Jaanus Auna sõnul on esmase nõustamise eesmärk aidata erametsaomanikke õiguslikes küsimustes eelkõige enne metsatehingute tegemist, et vältida hilisemaid läbi mõtlemata või segastest lepingutingimustest tulenevaid vaidlusi.

„Metsaga seotud tehinguid teeb keskmine erametsaomanik kord või paar elu jooksul, mistõttu lepingutega seotud juriidiline keel ei ole tema jaoks igapäevane,“ selgitas Aun. „Seetõttu on tark nõu küsida juba enne raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingule alla kirjutamist, et hiljem ei selguks, et metsa on raiutud näiteks rohkem, kui omanik soovis või et mets on raiutud, aga raha saadud polegi.“

Nõustamistelefon numbriga 652 0002 töötab kahel korral nädalas – esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12. Esmane nõustamine on erametsaomanikele tasuta. Esmase nõustamise raames kuulatakse ära õigusliku probleemi kirjeldus ning antakse soovitused edasisteks toiminguteks.

Nõustamise kohta saab lähemalt lugeda erametsaportaalist: https://www.eramets.ee/metsaomanike-noustamine/

Metsaomanikke nõustavad kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes ka metsaühistute juures tegutsevad konsulendid.
Loe lähemalt, kes on konsulent ja vaata kutseliste metsandusvaldkonna konsulentide kontakte.

0Shares