Erametsaliit: Metsaomanike ebavõrdne kohtlemine peab lõppema

mets

Eesti Erametsaliit pööras taas tähelepanu erametsaomanike ebavõrdsele kohtlemisele metsandustoetuste maksmisel. Probleemile pole ministeeriumite ja õiguskantsleri toetavatest seisukohtadest hoolimata juba 2014. aastast lahendust leitud.

Tänases Eesti Päevalehes lahati põhjalikult probleeme riigiasutuste pikkade menetlusaegade ja seatud piirangute hüvitamata jätmisega. Pikalt on oodatud ka riigi tegutsemist erametsaomanike ebavõrdse kohtlemise lõpetamiseks piiranguvööndi metsaomanikele toetuste maksmisel.

Eesti Erametsaliit saatis täna kirja keskkonnaministrile, maaeluministrile ja rahandusministrile, et lõppeks erametsaomanike ebavõrdne kohtlemine. Nimelt ei ole senini väljaspool Natura võrgustikku olevatele piiranguvööndi omanikele piirangute hüvitamiseks toetust ette nähtud, kuigi Natura piirides asuvate sarnaste piirangutega alade eest toetust makstakse.

Piiranguvööndi metsaomanike ebavõrdset kohtlemist piirangute hüvitiseks toetuse maksmisel on nentinud nii keskkonna- kui maaeluministeerium. Ka õiguskantsler on nii 2014. kui ka 2018. aastal asunud seisukohale, et sarnases olukorras maaomanikke tuleb kohelda sarnaselt ning väljaspool Natura võrgustikku olevatele piiranguvööndi omanikele toetuse maksmine on õiguslikult põhjendatud.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on erametsaomanike ebavõrdne kohtlemine kestnud talumatult kaua. „Vaatamata sellele, et asjaomased ministeeriumid ja õiguskantsler on korduvalt väljendanud seisukohta, et ka Naturast väljaspool olevates piiranguvööndites tuleb metsaomanikele maksta toetust, ei ole tänaseks probleemile lahendust leitud,“ on erametsaomanike esindaja pikaajalisest viivitusest nördinud.

Erametsaliit tegi ministeeriumitele ettepaneku planeerida väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevate piiranguvööndite omanikele makstava toetuse summa kas 2020 aasta riigieelarvega või Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

„Ebavõrdselt koheldud metsaomanikel on õigustatud ootus, et nii meie kirjas kui ka tänases Eesti Päevalehes kirjeldatud probleemidega tegeletaks ja leitaks kiired lahendused,“ rõhutas Eelmaa, kes ootab ministeeriumitest positiivseid uudiseid.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb, esindab ja propageerib oma liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.

0Shares