Globaalsed ilmariskid vajavad tähelepanu kõikidelt riikidelt

Nädalavahetusel Genfis lõppenud Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) kongress toob iga nelja aasta järel kokku 193 riigi ja territooriumi delegatsioonid ning WMO koostööpartnerid, teatas Keskkonnaagentuur.

Seekordseks kongressi läbivaks märksõnaks võis pidada avatust. Puudutab see siis meteoroloogiateenistuste poolt kogutavate andmete laiemat kättesaadavust, teenuste arendamist koostöös teiste andmeomanike – teadusringkonna ja erasektoriga või tihedamat koostööd meteoroloogia ja hüdroloogia sektorite vahel.

Maailma Majandusfoorumi poolt aasta algul välja antud „Globaalsete riskide raport“ viitab ekstreemsetele ilmasituatsioonidele kui ühele suurimale riskile tänasel päeval.

„Viimaste päevade (tegelikult ju lausa viimaste suvede) kuumakraadid ja äärmuseni ulatuvad sajud on viinud meiegi mõtted muutuvale kliimale ning ilma mõjule, aga vaevalt me Eestis elades adume, et ka teisel pool maakera möllav troopiline torm meid mõjutab. Mõjutab siiski, ilmasüsteem on üks suur tervik ning selle toimimise jälgimine ja prognoosimine nõuab terviklikku lähenemist.“ Resümeeris kongressil räägitut Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Kongressi käigus rõhutati korduvalt ülemaailmse vaatlusvõrgu ühtlustamise vajadust – puudulikud vaatlused maakera ühes regioonis mõjutavad märkimisväärselt prognooside ja hoiatuste kvaliteeti teises regioonis. Arengumaad vajavad oma süsteemide rajamiseks jätkuvalt arenenud riikide toetust, seda nii infrastruktuuri ülesehitamiseks kui oskusteabe omandamiseks.

Läbi erinevate koostööprojektide on ka Eesti-sugusel väikeriigil võimalik oma panus anda – vaatlusvõrgu rajamine seni katmata alale lõunapoolkeral toob ka põhjapoolkerale kaasa täpsema 7-10 päeva prognoosi. Rääkimata sellest, et varajase hoiatussüsteemi väljatöötamine riigis, kus ilm on üks suurimaid ohte, aitab säästa tuhandeid inimelusid.

Standardiseeritud vaatlusvõrgule lisaks julgustatakse liikmesriike kaasa minema tehnoloogia arenguga ning leidma võimalusi uute andmeplatvormide ja analüüsimeetodite rakendamiseks. Mobiiltelefonide, autode ja kõikvõimalike muude seadmete poolt kogutavad andmed on väärtuslikuks sisendiks mudelarvutustesse. Tõsi – siin peab olema tagatud andmeallikate usaldusväärsus ja andmete piisav kvaliteet.

Seekordne kongress eristus eelnevatest nii vormi kui sisu poolest – kongressi kestust oli lühendatud ning lisatud arutelusid, et vastuvõetavate otsuste tagamaid avatumalt selgitada. Igati tervitatav ning nii suure rahvusvahelise organisatsiooni puhul erandlik on reform, mis kongressi käigus ametliku kinnituse sai – esimest korda 60 aasta jooksul muudeti WMO tehniliste komisjonide struktuuri, et tagada paindlikkus muutuva maailmaga kohanemiseks.
Eesti on WMO liige alates 1992. aastast. WMO hõlmab koostööd meteoroloogia, hüdroloogia ja teiste seotud geofüüsikaliste teaduste vallas.

0Shares