Keskkonnaminister pooldab raielankide maksimumsuuruse vähendamist

Keskkonnaminister Rene Kokk leiab Postimehele antud pikas metsandusteemalises intervjuus, et uue metsanduse arengukava stsenaariumid on hästi välja kukkunud. Räägitakse ka raierahust, raielankide suuruse vähendamisest ja sellest, kuidas motiveerida erametsaomanikke oma metsi mitte suurtele ettevõtetele müüma.

Kuidas edeneb metsanduse arengukava? Ministeeriumi kodulehel on värskemad materjalid need, mis tutvustavad nelja stsenaariumi. Mis on juhtunud pärast nende avalikustamist?

Stsenaariumid võivad olla hästi välja kukkunud, kui metsatööstus ütleb, et need on liiga rohelised, ja rohelised ütlevad vastupidist. Olen optimistlik, kui kumbki pool pole rahul, siis võiks see kuldne kesktee olla. Töörühm oli auväärne, tulemus tuleb objektiivne.

Kas kõik metsaga seotud huvid on arengukavas piisavalt esindatud, näiteks väikemetsaomanikud, kes ei kuulu Eesti Erametsaliitu? Erametsakeskuse uuringu järgi hindavad metsaomanikud metsa ennekõike tervisekaitse, keskkonnakaitse, looduskaitse ja heaolu tagamise aspektidest, mis pole just need asjad, mille eest erametsaliit kõige rohkem arengukava ettevalmistamisel seisab.

Ma olen veendunud, et erametsaliit esindab ka neid, lisaks on olemas põllumajandusorganisatsioonide esindajad, kes esindavad ka metsaomanikke. Nii et kõik metsaomanikud on esindatud.

Kas on uusi arenguid linnurahu asjus?

Esimesed sammud oleksid looduskaitseseaduse raames, kehtestada see kõigil kaitsealadel, selleks need ju tehtud ongi. 15. aprillist 15. juunini juba on RMK raierahu, sellest võiks võtta eeskuju. Kas see ei riiva kedagi või kas seda on liiga vähe – see ongi kompromisside otsimise koht. Seaduse ettevalmistamise ja eelnõu menetluse käigus võivad kuupäevad veel muutuda.

Täispikka intervjuud saab lugeda Postimehest.

0Shares