KKA tahab kaitsta kassikaku väidetavalt olematut pesapaika

Eramets-mets-metsamassiiv-mannik-mand

Keskkonnaamet tahab kassikaku kaitseks seada tegutsemispiirangud 88 hektari suurusele metsamaale Kesknõmmel, ehkki lind ise pole kaitstaval alal 15 aastat pesitsenud, kirjutab Saarte Hääl.

Kaitse-eeskirja muutmise käigus kavatseb keskkonna­amet võtta Kesknõmme looduskaitseala kaitstavate liikide nimekirja ka kassikaku ja liita kaitsealaga ligi 88 hektarit kassikakule pesitsemiseks sobilikku metsa.

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm saatis keskkonna­ametile möödunud nädalal kirja, milles kutsus keskkonna­ametit tõsiselt kaaluma kassikaku kaitse-eesmärgiks piirangute lisamise otstarbekust ning 88 hektari kassikakule teoreetiliselt sobiliku metsa liitmist kaitsealaga.

Holmi sõnul pole viimase 15 aasta jooksul Kesknõmme looduskaitsealal registreeritud kassikaku ühtegi edukat pesitsemist. “Piirangute õigustamine hüpoteesidega, et metsa mõõdukas majandamine, jahipidamine, teede hooldamine või ehitamine kaitseala naabruses häiriks pesitsevat lindu, kes alal kauem kui viimasel kümnendil reaalselt ei pesitse, ei ole tõsiseltvõetav ega teaduslike argumentidega põhjendatud. See on oletuslik ning ebaproportsionaalne võrreldes planeeritavate piirangute sotsiaalmajandusliku mõjuga,” märkis Bert Holm, viidates saamata jäävale kasule metsa majandamisest ja maamaksu omavalitsusele laekumata jäämisest.

Keskkonnaamet andis eile Saaremaa vallavalitsusele teada, et kassikaku kohta tehtud ettepanekut ei arvestata. Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Nele Saluveer vastas vallavalitsusele, et kuna kassikakk on I kaitsekategooria liik, siis kohustab looduskaitseseadus kaitsma kõiki kassikaku teadaolevaid elupaiku.

Loe artiklit Saarte Häälest.

0Shares