Ühendus: uue tehase planeerimisel ei kaasata kodanikke piisavalt

est-for invest, rafineerimistehas, tselluloositehas

ERR.EE:

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis eelmisel nädalal Tallinna halduskohtusse esmase õiguskaitse taotluse ja kaebuse, milles soovis ettevõtte Est-For Invest poolt kavandatava rafineerimistehase rajamisega seotud haldusaktide tühistamist, kuid kohus ei võtnud seda arutusele.

Ühendus kinnitusel, et jäätakse sellegipoolest seisukohale, et riigi eriplaneeringu algatamisel on kodanikke ebapiisavalt kaasatud ning tehase rajamise protseduur on liikunud edasi kiiremini kui ühiskonnale kaasarääkimisvõimaluse pakkumine.

“Vaidlusalune planeering on käesoleval ajal alles oma algetappides, kuid selle läbiviimisel esineb praegu vigu, mille kõrvaldamata jätmine tekitaks olukorra, kus nii riik, Est-For kui kõik puudutatud isikud panustavad planeeringuga seoses suures mahus aega ja rahalisi vahendeid, ent suur osa tööst tuleks uuesti teha, kuna planeering oleks õigusvastane,” märkis ühendus.

Ühendus pole rahul nii tselluloositehase riikliku eriplaneeringu algatamise kui keskkonnamõjude hindamisprotsessidega.

Rahandusministeeriumi kinnitusel ei ole keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks hinnang, et Est-For Invest OÜ planeeritava tselluloositehasega seotud haldusaktide ja riikliku eriplaneeringu näol on tegemist õigusvastaste dokumentidega, tõene.

 

0Shares