Kodumaiste metsataimede maht kasvab

Eesti Metsataimetootjate Liit:

Metsade uuendamine on erametsades üha enam hoogu läinud. See on andnud eestimaistele erataimetootjatele, kellest suuremad on koondunud Eesti Metsataimetootjate Liitu, kindluse metsataimekasvatusse jätkuvalt investeerida. Kindlust on sisendanud ka RMK väljumine Eesti erametsataimede turult. Juba mõne aasta pärast peaksime jõudma olukorrani, kus ka Eesti erametsi saab uuendada ainult kodumaiste metsapuudega.

„Tänu heale koostööle erametsasektoriga on Eesti metsataimekasvatajad toodangu mahtu iga-aastaselt suurendanud,“ rääkis Eesti Metsataimetootjate Liidu juhatuse liige, Pärnumaal ka ise taimekasvatusega tegelev Andres Jäärats. Tema sõnul on oluline, et metsaühistud suudavad olla sillaks väikemetsaomanike ja taimlate vahel. „Ühistu selgitab välja oma liikmete taimevajaduse, sõlmib taimetootjaga istikute ostuks lepingu ning toob metsaomanikele taimlast istikud kohale,“ selgitas ta metsaühistute rolli.

Kui sel aastal peaks liidu liikmed turustama üle 4 miljoni metsataime, siis kahe aasta pärast võiks nende taimlad anda ligemale 10 miljonit väikest puud. „See on sama erametsade praeguse istutusmahuga,“ selgitas Jäärats. „Kui lisada ka meie liitu mittekuuluvate kasvatajate toodang, peaks importtaim meie metsauuenduses mõne aasta pärast harulduseks taanduma,“ oli taimekasvataja tuleviku suhtes optimistlik.

Eesti Metsataimetootjate Liit koondab metsataimede kasvatajaid Forestplanter OÜ, OÜ Simmer, Metsapärdi Agro OÜ, Tokoforest OÜ ja Trikamba OÜ, kes toodavad Eesti päritolu algmaterjalist Eesti metsade uuendamiseks sobivaid metsaistikuid.

0Shares