Konkurss Erametsakeskuse juhatuse liikme leidmiseks

Erametsakeskuse nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse liikme ametikohale. Konkurss kuulutati välja seoses praeguse juhatuse liikme Jaanus Auni viieaastase ametiaja lõppemisega.

Juhatuse liikme ülesandeks on sihtasutuse ja meeskonna igapäevane juhtimine, aktiivne koostöö erametsaomanike ja metsaühistutega, erametsanduse tugisüsteemi arendamine ning sihtasutuse arengu planeerimine ja elluviimine.

Kandidaadil peab olema magistrikraad, head teadmised Eesti metsanduspoliitikast, erametsandusvaldkonna arengu prioriteetidest ja suundumustest, Euroopa Liidu institutsioonidest, õigussüsteemist ja selle rakendamisest ning riigihaldusest.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 28. novembriks esitada avaldus – motivatsioonikiri koos juhatuse liikme tasu sooviga, elulookirjeldus ning essee ühel A-4 leheküljel teemal „Nägemus SA Erametsakeskus ja erametsanduse tugisüsteemi arengust“.

Täpsemate kandideerimistingimustega saab tutvuda SIIN.

 

0Shares