Kotkas metsaomanikult pesa rajamiseks luba ei küsi

HIIU LEHT, Helja Kaptein: Metsaomanikud väärtustavad sih­vakaid palgipuid, ent meie suurimad röövlinnud kotkad ehitavad tihti oma hiigelpesad just neile sobiva puu latva, kasvagu see siis riigi-või erametsas, plaanitagu sellest palki või kütet – kotka pesa kaitseb seadus.

Kolmapäeval kogunes paar­kümmend metsaomanikku Palade loodushariduskeskusesse, et saada teadmisi kotkaste ja musta toonekure kaitse kohta. Selgitusi olid tulnud jagama Kotkaklubi liikmed Urmas Sellis ja Joo­sep Tuvi.

Koolituse korraldanud Hiiu­maa metsaseltsi tegevjuht Aira Toss selgitas, et sageli ei tea need, kellele mets kuulub, mida ja miks peab kaitsma. “Vahel nähakse lindude ja loomade kaitsmises ainult piiranguid,” ütles Toss.

“Eestis on kotkad kui loo­duskaitse sümbolid ja suurt vastuseisu nendega seotud piirangutele pole,” ütles Sel­lis. Ta rääkis, et kui metsa­omanikule tuleb äkki paber, mis keelab oma maal viibimi­se, tekib loomulikult esialgu vastuseis. “Kui pesa leidmise korral püüda maaomanikuga suhelda ja selgitada asja ning näidata kotkast lendamas, on tulemus teine,” kinnitas ta.

Rangelt kaitstud linnud

Kotkaste vaatlemisel ja kaits­misel on Eestis pikk ajalugu: esimesed andmed pärinevad möödunud sajandi esimesest poolest. Eestis pesitseb kuus liiki kotkaid. Hiiumaal võib neist hea õnne korral näha vaid merikotkast ja kaljukotkas!

Koos kotkastega on Kotka­klubi oma hoole ja jälgimise alla võtnud ka elupaigavaliku ning ohustatuse poolest sarnase musta toonekure. Veel 30-40 aastat tagasi oli merikotkas Põhja-Euroopast kadumas. Kui Läänemeremail keelati eriti ohtlikke pestitsiide ja raskemetalle sisaldavate mürkainete kasutamine, kot­kad kosusid ning merikotkas on nüüd jälle meie rannikumaastike asukas. Kaitsta on neid suuri ja uhkeid linde vaja siiski, sest võimalikud ohud pole kuhugi kadunud.

Pesa hävitamine piiranguid ei kaota

Iga kotka pesapaik on sea­dusega kaitstud, olenemata sellest, mis plaanid inimesel seal võivad olla. Kuna met­saomanikud on erinevad ja nende huvi oma metsa suhtes samuti erinev, ongi liigi säilimise huvides iga kotkapesa ümber kehtesta­tud ringikujuline kaitsetsoon, mille raadius on 100-500 m. Piirangud kehtestatakse keskkonnaameti poolt ja määramata ajaks, sest pole teada, kui kaua kotkad seda kohta kasutavad või kui kaua on see koht kotkastele so­biv.

Eestis on olnud paar juhust, kui talvel on paar pesa lõhu­tud. “Kui pesa on hävitatud, ei tähenda see, et piirangud sealt kaoksid,” ütles Sellis. Sellis rääkis, et Hiiumaalt pole seni kindlaid fakte kot­kaste häirimise kohta, aga neid on ka raske tuvastada, sest veebikaameraid pole kõigi pesade juures.

Paarimeetrine hiigeIkuhi puuladvas

Teadaolevalt on Eesti kõige tüsedam kaljukotkapesa üle 3 m kõrge. Loomulikult ei asu selline “korruselamu” puu külgokstel, vaid paarisaja-aastase männi tüveharude vahel.

Suurte pesade leidja peab teatama leiust kolme päeva jooksul keskkonnaametile, kes võtab ühendust vastava ala spetsialistiga. Kotkaklubi liikmed vaatavad leitud pesa üle ja määravad, millisele linnule pesa kuulub. “Teatamisi leitud suurte pesade kohta ei tule palju, jõuame need üle vaadata küll,” ütles Sellis. Väga harva tuleb teade klubile juba teada oleva pesa kohta.

Sellis oletas, et ilmselt ei ole Hiiumaal kõiki kotka- ja musta toonekure pesi üles leitud. Seni teadaolevast 34 merikotka pesast on eramaal 1 5, neist kaheksa Natura ala­del. See tähendab, et omani­kud saavad toetust oma maal kehtestatud piirangute eest. Ülejäänud maaomanikud peavad lootma uuele toetu­sele, mida keskkonnaminister on lubanud alates järgmisest aastast.

Kotkaste kaitsega tegeleb

Eestis pesitseb 222 linnulii­ki, neist 24 kuuluvad rööv­lindude hulka sh ka kuus liiki kotkaid. Eeldatavalt elab Hiiumaal 25-30 paari merikotkaid, paar kaljukotkaid, kuni kolm paari musti toonekurgi. Must-toonekurg ja kõik kotkad on Eestis rangeima kaitse all.

Leitud suurtest pesadest tuleb teatada keskkonna­ametile, mille Hiiumaa kon­tor on Kärdlas Kõrgessaare mnt 18, tel 463 6820 ja meil hiiu@keskkonnaamet.ee riiklikul tasandil keskkonna­ministeerium ja priitahtlikult Kotkaklubi koos Eesti ornitoloogiaühinguga.

Õppepäev toimus ESTLAT projekti “Kotkad riigipiire ei tunnista” raames, mis tege­leb kala- ja merikotka uurimise ning kaitse ühitamisega Eestis ja Lätis.
 

 

0Shares