Kuressaare saab KIKi toel kaasaegse koostootmisjaama

Eile avati Kuressaare Soojuse elektri ja soojuse koostootmisjaam, mida KIK toetas Austriaga sõlmitud CO2 saastekvoodi müügi vahenditest ligi 3,2 miljonit euroga. Jaama ehitus algas 2011. aastal ning tänaseks on jaam valmis täisvõimusel tööks.

 „Energia säästlik tootmine ja kasutamine nii kaugkütte sektoris kui ka tööstuses on valitsuse prioriteediks nii praegu kui ka tulevikus – valitsus otsustas eile, et aastatel 2014 – 2020 suuname sellesse üle 200 miljoni euro struktuurifondide raha. Mida rohkem suudame vähendada oma energiatarvet, üle minna taastuvatele energiaallikatele, kasutada ära koostootmise potentsiaali, seda kestlikum ja vähem loodust koormav on meie energiamajandus,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

KIK toetab väiksema ja keskmise võimsusega koostootmisjaamade rajamist, millest Kuressaare Soojuse projekt on suurim. Saaremaal äsja valminud, kokku 12 miljonit eurot maksma läinud koostootmisjaam aitab efektiivsemalt toota koos nii sooja kui ka elektrit ning võimaldab tõsta jaamas taastuvate kütuste osa 85 protsendilt kuni 95 protsendini.

„Kohalikul taastuval kütusel koostootmisjaamad on mõistlik lahendus, mida KIK hea meelega toetab,“ lisas KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.

AS Kuressaare Soojus varustab kliente soojus- ja elektrienergiaga Kuressaare linnas ja Saare maakonnas. Klientidest 49% on ettevõtted,  30% eraisikud ja 21% eelarvelised asutused.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

 

0Shares