Looduskaitseliste piirangute eest makstakse üle 4 miljoni euro hüvitist

Eramets-mannik-metsamaa-investeering-rmk

SA ERAMETSAKESKUS:

Erametsakeskus võtab Natura hüvitise taotlusi vastu kuni 23. aprillini, kokku makstakse hüvitist 4,32 miljoni euro eest. Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis.

Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu Natura 2000 alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura võrgustiku ala asuval erametsamaal.

Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas ning Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Kokku makstakse hüvitisteks 4,32 miljonit eurot.

Nagu suur osa Euroopa Liidu poolt rahastatud Eesti maaelu arengukava toetustest, muutus ka Natura hüvitise taotlemine sellest aastast 100% elektrooniliseks. See tähendab, et taotlus tuleb esitada e-PRIA portaalis (epria.pria.ee/epria), kus e-taotluse allkirjastamiseks on vajalikud toimiv ID-kaart ja pin-koodid või mobiil-ID.

„Teame, et mõnede metsaomanike jaoks muudab e-teenuse kasutamine taotlemise keerukamaks. Oleme püüdnud Natura e-teenuse muuta võimalikult kasutajasõbralikuks, metsaomanike mulluse tagasiside põhjal on see ka õnnestunud. Siiski on nii Erametsakeskus kui metsaühistud valmis taotlejaid igakülgselt abistama,“ rääkis Erametsakeskuse juht Jaanus Aun.

Taotluste täitmisel ja esitamisel aitavad metsaühistud üle Eesti. Lisaks korraldab Eesti Erametsaliit metsaomanikele 10. aprillil Tartus ja 11. aprillil Tallinnas Natura hüvitise infopäevad, kus on võimalik Erametsakeskuse töötajate abiga ka e-taotlus esitada.

Kogu info hüvitise taotlemise tingimuste, metsaühistute vastuvõtuaegade ning infopäevade kohta on koondatud erametsaportaali aadressil www.eramets.ee/natura.

0Shares