Luua metsanduskool pakub mitmeid tasuta koolitusi

luua metsanduskool

Luua metsanduskoolis on algamas metsahaldustarkvara, metsa uuendamise ning metsa mõõtmise ja hindamise koolitused, mis on osalejatele tasuta. Koolitustele on veel vabu kohti.

Metsahalduse tarkvarad


Aeg:
02-24.03.2020
Esimene kord 02.03.2020 kell 10.00-17.00
Koolitus toimub neljal päeval:
Arvutiklassis 02.03 ja 03.03 ning praktiline õppetöö metsas 23.03 ja 24.03
Toimumisekoht: Luua metsanduskool

Koolitusele on oodatud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud (metsaühistute töötajad, metsamajandusettevõtete töötajad, metsaomanikud jne), kes vajavad metsahaldus tarkvarade tundmist metsatööde planeerimiseks,  aruannete ja metsateatiste tegemiseks, takseerandmete analüüsiks või muul tööalasel põhjusel.
Kursusel osalemiseks on  vajalik tavakasutaja tasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.

Maht: 36 akadeemilist tundi
Koolitusele saab registreeruda SIIN.

Metsa uuendamine

Aeg: 11.05-24.05
Esimene kord 11.05 kell 10.00-17.00
Koolitus toimub viiel päeval:
Koolitusklassis 11.05; 22.05 ja 23.05, praktiline õpe metsas: 12.05, 24.05
Toimumise koht: Tallinn, Tallinna lähiümbruse mets. Täpne toimumiskoht edastatakse osalejatele registreerimise järgselt.

Koolitusele on oodatud erialase hariduseta ning aegunud oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus (nt saada tööle, omandada uusi või lisateadmisi, saada tunnistus).
Lisaks on oodatud isikud, kel on soov alustada metsamajandusliku ettevõtlusega või sooritada Metsandusspetsialist, tase 5, Metsur, tase 4 või Raietööline, tase 3 kutseeksam.

Maht: 48 akadeemilist tundi
Koolitusele saab registreeruda SIIN.

Metsa mõõtmine ja hindamine

Aeg: 20.04-28.04.2020
Esimene kord 20.04.2020 kell 10.00-17.00
Koolitus toimub neljal päeval:
Koolitusklassis ja arvutiklassis  20.04 ja 21.04 ning praktiline õppetöö metsas 27.04 ja 28.04
Toimumise koht: Luua metsanduskool, Luua metskond

Koolitusele on oodatud praktilise erialase hariduseta  või aegunud oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus oma teadmised ja oskused kaasajastada. Oodatud on näiteks keskkonnaametnikud, keskonnainspektorid, metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialist.
Kursusel osalemiseks on  vajalik tavakasutaja tasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.

Maht: 36 akadeemilist tundi
Koolitusele saab registreeruda SIIN.

Koolitused on osalejale tasuta, täidetud peab oleme vähemalt üks tingimus kolmest:

  • puudub erialane tasemeharidus
  • puudub keskharidus
  • aegunud oskustega isik vanuses 50+

Rohkem infot leiab Luua metsanduskooli kodulehelt.

0Shares