Metsa hooldamiseks määrati toetust 2,36 miljonit eurot

Erametsakeskus on läbi vaadanud suvel esitatud toetuse taotlused metsahoolduse rahastamiseks. Heaks kiideti taotlusi 2,36 miljoni euro väärtuses. Enim küsisid metsaomanikud toetust noore metsa hooldamiseks ning tormikahjustuste kõrvaldamiseks.

Metsaomanike huvi oma metsa kujundamise ja selle kvaliteedi tõstmise vastu on juba aastaid olnud tõusuteel. Aina enam on noore metsa hooldamiseks küsitud ka toetust. Tänavu kiideti kuni 30-aastases metsas 9300 hektaril hooldusraiete tegemiseks heaks taotlusi summas 1,37 miljonit eurot.

Tormikahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks oli esialgu eelarves ette nähtud 700 tuhat eurot, toetust taotleti aga veidi üle miljoni euro. 2016. aasta juulis Lõuna-Eestit räsinud tormi põhjustatud suureulatuslike kahjustuste tõttu suurendas maaeluminister toetuse eelarvet 900 tuhande euroni. Nii saab suur osa mulluse juulitormi kahjude kõrvaldamiseks tehtud investeeringutest siiski toetatud.

Toetust määrati 1309 metsaomanikule.

Oodatult investeeriti tormikahjustuste kõrvaldamiseks enim Valgamaal, tormikahjustusi planeeriti kõrvaldada ka Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Võrumaal ja Tartumaal. Noore metsa hooldamist toetatakse enim Pärnu-, Põlva-, Lääne-Viru-, Jõgeva- ja Ida-Viru maakonnas. Ühtekokku määrati toetust 1309 metsaomanikule erinevate tööde tegemiseks kokku 13 136 hektaril.

Ligi 2/3 noore metsa hooldamise toetusest ja enam kui pool tormikahjustuste kõrvaldamise ja metsa taastamise toetusest küsiti metsaühistute kaudu. Metsaühistud on metsaomanike jaoks kujunenud usaldusväärseteks partneriteks, kes aitavad hoolitseda ka selle eest, et toetuse saanud tööd õigeks ajaks tehtud saaks.

Toetusraha kättesaamiseks peab metsaomanik Erametsakeskusele ise või läbi metsaühistu esitama maksetaotluse. Tööde tegemiseks on metsaomanikel olenevalt taotlemise viisist aega aasta kuni 18 kuud. Järgmine võimalus metsahoolduseks toetust küsida on 2018. aasta juunikuus.

0Shares