Metsameetmest läheb jagamisele üle 1,9 miljoni euro

hooldusraie

6. oktoobrini saab ePria keskkonnas esitada taotlusi metsameetme toetusvooru, mille fookuses on hooldusraiete tegemine, ulukikahjustuste ennetamine ja tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine. Vooru eelarve on tänavu 1 913 000 eurot.

Hooldusraie tegemist toetatakse kuni 30 aastastes puistutes. Õigeaegse hooldusraiega on võimalik metsa väärtust oluliselt tõsta, sest selle käigus eemaldatakse metsast puud, mille säilitamine takistaks metsa kvaliteedi kasvu. Lisaks reguleeritakse metsa liigilist koostist, parandatakse sanitaarset seisundit ning vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Ehkki hooldusraied on metsaomaniku jaoks valdavalt kulu, on see vajalik, et tulevikuks küpseks saav mets maksimaalselt tulu toodaks.
Hooldusraie toetusmäär on kuni 159 eurot hektari kohta.

Lisaks hooldusraiete tegemisele saab metsameetmest toetust küsida ka kasvavate puude laasimiseks. Kasvavate puude õigeaegne laasimine on üks tähtsamaid ja vajalikumaid meetodeid kvaliteetse puidu tootmiseks. Okste eemaldamisega soovitakse suurendada  puidu tihedust, vähendada keerdkasvu, tüve koondelisust ning oksakohtade arvu tüve alaosas.
Laasimiseks mõeldud toetuse määr on kuni 102 eurot hektarist.

Ulukid teevad kahju

Ulukid kahjustavad peamiselt noori puid, põõsaid ja istikuid. Põder kärbib okas- ja lehtpuude võrseid, murrab latvu, koorib tüvesid. Enim kahju tekitab ta talvel männikultuurides ja sügisest kevadeni keskealistes kuusikutes, eriti pärast harvendusraiet.
Metskits kärbib talvel puude latvu, sokud vigastavad puid ka sarvi tüve või okste vastu nühkides. Sarvilistel isasloomadel (sokk, hirve- ja põdrapull) on vaja sarvede nühkimispinda, kui kasvuajal nahaga kaetud sarved saavad küpseks ja nahk tuleb sarvedelt maha ajada.
Metsameetme raames toetatakse ulukite tõrjeks repellendi soetamist ja kasutamist 70 euro eest hektari kohta üks kord kalendriaastas.

Tormis hukkunud metsa taastamine

Metsaomanikul tasub meeles pidada, et metsameetmest saab vajadusel toetust ka tormikahjustuste likvideerimiseks ja hukkunud metsa taastamiseks.
Toetatakse tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamist, muuhulgas kahjustuste kõrvaldamist, uue metsakultuuri rajamist, maapinna mineraliseerimist looduslikule uuendamisele kaasa aitamiseks ning metsauuenduse hooldamist.
Kui reeglina võib metsameetme raames plaanitud töödega alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist, siis tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine ja uue metsakultuuri rajamine või maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Samuti on oluline on silmas pidada, et toetust ei saa taotleda ainult kahjustuste kõrvaldamiseks. Samale alale tuleb küsida toetust lisaks kas uue metsakultuuri rajamiseks või maapinna mineraliseerimiseks. Nii kahjustuste kõrvaldamine kui uue kultuuri rajamine või maapinna mineraliseerimine tuleb toetuse saamiseks teostada.
Toetuse taotlemine eeldab, et metsamaa on inventeeritud ja loodusõnnetuse kohta on tehtud metsakaitseekspertiis või raiet lubava märkega metsateatis, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus.

Tähtaeg 6. oktoober

Metsameetmest toetuse taotlemise tähtaeg on tänavu 22. september kuni 6. oktoober. Vooru eelarve on 1 913 000 eurot.
Taotluse saab esitada e-Pria portaalis, kuid oma liikmete eest esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud, kelle kontaktid on leitavad erametsaportaalist www.eramets.ee.
Metsaomanikul tasub taotlussooviga pöörduda esmajärjekorras just endale sobiva ühistu poole, kus metsandusspetsialistid aitavad nii taotluste vormistamisel kui vajalike metsatööde korraldamisel.

***

Toetustingimuste ja taotlemise kohta saab pikemalt lugeda SIIT.

 

0Shares