Metsaomanikud saavad taotleda metsa uuendamise toetust

Erametsaomanikud saavad metsa uuendamisele tehtud kulude katteks saab osaliselt raha tagasi esitades toetuse taotluse kas 1. juuliks või 1. detsembriks. Kuivõrd esimene tähtaeg on kohe saabumas, tuletab Erametsakeskus meelde, et metsauuendamise toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu. Taotluse kokkupanek vajab mõnevõrra aega, ei tasu selle koostamist jätta viimasele hetkele.

Metsa uuendamine on metsaomanikule kulukas tegevus, mida riik pakutava toetusega osaliselt kompenseerib, sest heaperemehelik metsakasvatus aitab kasvatada kvaliteetset metsa. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. 

Toetuse määrad on maapinna ettevalmistamiseks kuni 96 eurot hektari kohta, metsataimede soetamiseks ja istutamiseks kuni 400 eurot hektari kohta ning metsauuenduse hooldamiseks kuni 96 eurot hektari kohta.

Millised andmed tuleb metsaühistule edastada?

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud taimetervise registris)
  • Kultiveerimismaterjali põhitunnistuse number (antakse metsapuu seemnepartiile, selle saab metsataimede müüjalt)
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
  • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta. Käesoleval aastal esimese taotlusvooru eelarve on 840 000 ning teise vooru eelarve 640 000 eurot. 

Täpsem info erametsanduse portaalist. 

0Shares