Noore metsa hooldamist toetatakse tänavu suuremas mahus

eramets, hooldusraie toetus

Metsameetme toetusvooru, mille põhifookus on noores metsas hooldusraie tegemisel, tänavuseks eelarveks kinnitati enam kui 1,91 miljonit eurot, mida on ligi 100 000 eurot rohkem kui mullu. Lõviosa sellest makstakse hooldusraiete tegemiseks kuni 30-aastastes puistutes.

Erametsaomanike huvi hooldusraiete tegemiseks ning selleks toetuse küsimiseks on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud – kui 2019. aastal küsiti hooldusraiete tegemiseks Metsameemest toetust 1,47 miljonit eurot, siis eelmisel aastal 1,87 miljonit.

Erametsakeskuse juhatuse liikme Jaanus Auna sõnul näitab see erametsaomanike teadlikkuse tõusu hooldusraie vajalikkusest.

„Õigeaegne hooldusraie on kvaliteetse tulevikumetsa võti – liiga tihe puistu raiutakse hõredamaks, andes alles jäävatele puudele valgust ja ruumi,“ selgitas Aun.
Lisaks reguleeritakse nii metsa liigilist koostist, parandatakse sanitaarset seisundit ning vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Ehkki hooldusraied on metsaomaniku jaoks valdavalt kulu, on see vajalik, et tulevikuks küpseks saav mets maksimaalselt tulu toodaks.

Hooldusraie toetusmäär on kuni 159 eurot hektari kohta ning varasemad aastad on näidanud, et kõik nõuetekohased hooldusraie toetuse taotlused saavad ka rahastatud. Lisaks hooldusraiete tegemisele saab metsameetmest toetust küsida ka kasvavate puude laasimiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks ning tormis hukkunud metsa taastamiseks.

Toetustaotlusi võetakse 2021. aastal vastu 22. septembrist 6. oktoobrini e-Pria portaalis. Ehkki tööde tegemisega võib reeglina alustada pärast toetustaotluse esitamist, tasub kohaliku metsaühistuga ühendust võtta aegsalt, et spetsialistide abiga vajalikud tööd metsas kaardistada. Metsaühistu aitab omanikku vajadusel nii tööde planeerimisel, teostamisel kui toetustaotluse koostamisel.

Metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist https://www.eramets.ee/metsauhistud/, toetusvooru tingimuste ja toetatavate tööde kohta saab lähemalt lugeda https://www.eramets.ee/toetused/metsameede/.

0Shares