Natura hüvitist saab nüüd vaid elektrooniliselt!

Natura, ePRIA, metsameede, arvuti, e-taotlus

Maaeluministeerium teatas, et uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Sama muudatus ootab ees ka metsatoetusi.

2018. aastast saab otse- ja üleminekutoetusi taotleda konkreetse toetuse taotlusperioodil vaid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilise e-teenuse keskkonna (e-PRIA) kaudu. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

“Eesmärk on osutada teenuseid kiiresti ja võimalikult väikese halduskoormusega.”

„Muudatused tehti lähtuvalt sellest, et avalike teenuste arendamise eesmärk on osutada teenuseid kiiresti ja võimalikult väikese halduskoormusega,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Suurim kasu taotlejale on see, et tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvatele automaatsetele kontrollidele on taotlejal võimalik taotluse täitmisel teada saada vigadest või puudustest taotlusel ja need kohe ka ära parandada, vältides seeläbi hilisemaid võimalikke toetussummade vähendamisi,“ lisas Tamm.

Suurem osa andmetest tuleb nüüd taotlejal esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Kui tegemist ei ole esmataotlejaga, on PRIA e-teenuse keskkonnas taotlejale ühtlasi kättesaadav toetuse menetlemiseks vajalik teave taotleja ja taotletava toetuse kohta.

Muutub ka metsatoetuste taotlemise kord

Sarnaselt põllumajandustoetustele, muutub sellest aastast elektrooniliseks ka Natura metsahüvitise ja metsahoolduseks toetuse taotlemine. Natura metsatoetust, hüvitist Natura 2000 võrgustiku alal ja väljaspool Natura alasid asuvates sihtkaitsevööndites saamata jäänud tulu eest saab tänavu taotleda 4.-23. aprillini. Metsameetme toetust noores metsas hooldusraiete tegemiseks saab taotleda juuni alguses, täpsed kuupäevad on veel selgumas.

Natura hüvitise taotluse saab esitada vaid läbi e-PRIA, metsahoolduseks saab toetust küsida ka läbi metsaühistu. Toetuse taotlemiseks on vaja toimivat ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Taotlemisel saab abi küsida kohalikest metsaühistutest või Erametsakeskuse töötajatelt. Täpsemat infot e-taotluste täitmise kohta ja juhendid e-PRIA veebiteenuse kasutamiseks leiab erametsaportaalist juba kevadel.

Loe Natura hüvitise kohta täpsemalt SIIT.

0Shares