Pooled metsataimed tulevad välismaalt

Maa Elu:

Erametsaomanikud on hakanud hoogsamalt oma metsa uuendama. Kuna kohalikke taimi napib, toodi ligi pooled istikud välismaalt, peamiselt Lätist.

Kui mullu turustati erametsa istutamiseks 7,9 miljonit metsapuutaime, siis tänavu kevadel juba 8,8 miljonit, lisaks istutati uusi puukesi sügisel.

„Võrreldes mõne aasta taguse mahuga on istutatud taimede kogus erametsadesse mitmekordistunud,” ütleb Keskkonnaameti metsauuenduse peaspetsialist Eda Tetlov. Infot turustatud metsaistutusmaterjali kohta kogub Keskkonnaamet registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijatelt ja liikmesriikidest saadetud teatistelt.

Metsataimed, nii istikud kui ka seemikud või siis suletud juurekavaga taimed, saadakse metsataimede kasvatajate käest. Elukutselised kultiveerimismaterjali tootjad on registreeritud ja Keskkonnaamet kontrollib nende tegevust. 2016. aastal turustas omatoodetud taimi 60 isikut. Vähesel määral kasvatavad metsaistutusmaterjali ka eraisikud oma tarbeks. „Oma tarbeks taimede kasvatajad ei ole registreeritud ja seetõttu pole nende toodetu kohta täpset arvestust,” lisab Tetlov.

Nagu öeldud, tuuakse taimi meile ka väljastpoolt Eestit. 2017. aasta kevadel istutatud taimedest toodi meile väljastpoolt 43 protsenti, samas aasta varem oli see arv 29. Tänavu toodi enim metsaistutusmaterjali Lätist.

Loe edasi Maa Elu veebist.

 

0Shares