Potentsiaalsete vääriselupaikade kontrollnimekiri ei kaitse kõrge kaitseväärtusega metsi

vääriselupaik, looduskaitse

Praegune olukord tekitab küsimust, miks me kaitseme neid alasid, kus tõenäosus vääriselupaika leida on alla 1%, samas õiged vääriselupaigad, mida ei ole inventeeritud ja üheski tabelis, jäävad kaitseta, rääkis HD Forest juht Toomas Kams Äripäeva Metsamajandusuudistele.

HD Foresti juhi Toomas Kamsi sõnul on nad mõnes metsas pidanud tellima vääriselupaikade inventuuri, et tõendada, kas on tegemist vääriselupaigaga või mitte. „Leidsime potVEPide nimekirjast 100 meie klientidele kuuluvat kinnistut. Eraldistena välja tooduna oli neid alasid isegi natuke rohkem. Nendest potVEPidest saaks hinnanguliselt raiuda 18 000 tihumeetrit puitu,“ kommenteeris Kams.

Kolme-nelja kinnistu puhul tuli tellida vääriselupaiga inventuur, kuna klient soovis teostada raiet ning enne puidu turustamist tuli veenduda, et tegemist ei oleks vääriselupaigaga. „Inventeerija vaatas metsad üle ja ei leidnud üheski otsitavat vääriselupaika,“ lisas Kams.

HD Foresti metsaülem Meelis Merenäkk leiab, et potVEPide käsitlus on liiga laiaulatuslik. „Sõel, mille alusel eraldised potVEPide nimekirja on lisatud, on liiga tihe olnud. Healjuhul võib potVEPide nimekirjast leida 0,5% vääriselupaiku,“ arvas Merenäkk. Näitena toob ta välja, kuidas on käidud vaatamas 50-aastasi halli lepa lepikuid, millel ei ole mingisugust looduskaitselist väärtust, kuid samas need alad on potVEPide nimekirjas.

Loe edasi Äripäeva Metsamajandusuudiste lehelt.

0Shares