Rafineerimistehase planeerijad taotlevad riigilt eriplaneeringu ala muutmist

est-for invest, rafineerimistehas, tselluloositehas

Est-For Invest teatas, et tegi valitsusele  ettepaneku muuta riigi eriplaneeringu algatamise korraldust selliselt, et riigi eriplaneeringuala hõlmaks Pärnu maakonna Saarde valla ja Lääne-Virumaa Viru-Nigula valla territooriume.

Est-For Investi ettepanek lähtub Riigikohtu 11.10.2018 otsusest, mis ütleb üheselt, et esialgne teadaolev planeeringuala ei piira asukoha valikut üksnes selle alaga ning vajadusel tuleb planeeringuala muutmist soosida sobivaima asukoha leidmiseks, kui vastav informatsioon ja ettepanekud laekuvad. Valitud planeeringuliigi sobivus tehase planeerimiseks on leidnud kinnitust kolmes kohtuastmes.

“Oleme teinud endast oleneva selgitamaks välja, kas Eestis on omavalitsusi, kel on huvi uurida tehase rajamise võimalikkust oma territooriumil. Saarde vald Pärnumaal ning Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal on andnud nõusoleku. Otsustamine seisab veel ees Räpina vallal Põlvamaal ning Setomaa ja Võru vallal Võrumaal. Meie huvi on rajada minimaalsete keskkonnamõjudega tehas. Kui soovime Eesti eri piirkondades võrdlevat uuringut, mis selgitaks välja parima võimaliku asukoha sisuliste argumentide võrdlusel, siis selleks sobivaim vorm on riigi eriplaneering,” ütles Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava.

Est-For Investi ettepaneku Vabariigi Valitsusele leiab siit.

0Shares