Riik andis juurde toetusraha vanade metsakraavide korrastamiseks

ERAMETSAKESKUSE TEADE:

Keskkonnaminister tegi muudatusi 14. aprilli 2014. a määrusesse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (RT I, 17.04.2014, 9). Sellega korrigeeriti metsamaaparandustööde toetuse saamise tingimusi ja kaasajastati nimetatud tööde toetusmäärasid. Samuti sätestati täpsemalt tegevused metsa uuendamise toetuse taotlemiseks.

„Erametsakeskus tegi ettepanekud määruse muutmiseks, et toetuste taotlemise kord oleks metsaomanike jaoks üheselt mõistetav ja aitaks paremini kaasa metsaseaduse eesmärkide täitmisele. Toetuse suurus peab olema vajalike tööde tegemiseks motiveeriv ja samas olema tagatud riigi raha sihtotstarbeline kasutamine,“ ütles Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun. Hea uudis metsaomanike jaoks on toetussummade oluline suurendamine erametsas paiknevate vanade kuivenduskraavide kordategemiseks. „Vaadake vanad kraavid üle, küsige toetust ja pange veed voolama!“ soovitab Aun metsaomanikele.

Olulisemad muudatused:

  • Metsamaaparandustööde toetusmäärasid tõsteti keskmiselt poolteist korda. Senise ühe euro asemel toetatakse kuivenduskraavi uuendamist 1,5 euroga jooksva meetri kohta ja truubi uuendamisel on toetuse määr arvestatud selliselt, et toetuse osa oleks ligikaudu 50% kogukulust keskmise truubi pikkuse korral.
  • Metsamaaparandustööde toetust on metsaomanikul võimalik samas voorus taotleda nii iseenda nimel kui ka olla esindatud metsaühistu taotluses.
  • Täpsustati metsauuenduse hooldamise mõiste sisu: see on metsauuenduse kasvu segavate rohttaimede, puude ja põõsaste eemaldamine.
  • Täpsustati tingimusi metsapuutaimede kohta – taimed peavad vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele, sh sertifitseerimis- ning algmaterjali päritolupiirkonna nõuetele.
  • Sularahamaksed ei ole abikõlblikud.

Metsamaaparanduse toetustaotlusi saab Erametsakeskusele sel aastal esitada kuni 01. septembrini ja metsa uuendamise toetuse avaldusi selle aasta 01. detsembrini. Toetustaotlusi aitavad täita metsaühistud üle Eesti; kontaktandmed leiate SIIT.

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamine on hõlpsaim elektroonilises keskkonnas https://epria.pria.ee/epria/

Määruse muudatuste ja seletuskirjaga saate lähemalt tutvuda SIIN

Lisainfo: Jaanus Aun, Erametsakeskuse juhatuse liige, +372 51 62 282, jaanus.aun@eramets.ee

 

 

0Shares