RMK netiviktoriin selgitab välja parimad noored metsatundjad

15. aprillist kuni 3. maini saavad kõik Eesti koolilapsed end taas proovile panna RMK poolt korraldataval interaktiivsel metsaviktoriinil. Kolme vanuseklassi võitjad selguvad mai algul toimuval metsanädalal.

RMK Oandu looduskeskuse juhi ja metsaviktoriini eestvedaja Tiina Neljandiku sõnul on interaktiivne metsaviktoriin igakevadine virtuaalne loodusõppepaik, mis pakub õpetajatele võimaluse loodusõpet mitmekesistada ja õpilastele vastuste otsimise käigus palju huvitavat teada saada.

“Metsaviktoriini küsimused on metsandusest ja looduskaitsest, õpitakse lähemalt tundma aasta puud, aasta looma ja lindu ning tänavust metsapealinna. Kultuuripärandi aasta puhul piilume päris palju ka mineviku maile,” selgitas Tiina Neljandik. “Piltidel saab ära tunda vanu tööriistu, kaitsealuseid taimi ja seeni ning nuputada, kes on käbidest seemneid otsinud. Metsaviktoriini küsimustel on tihti rohkem kui üks vastus, kuna looduses ongi asjadel enamasti mitu tahku ja lähenemisnurka.”

Tänavuse viktoriini uudiseks on eraldi küsimustekomplektid 1.-4. klassile ja 5.-12. klassile. Kuigi eelmistel aastatel oli viktoriin mõeldud 5.-12. klassi õpilastele, osalesid Neljandiku sõnul ka paljud nooremad klassid ja olid väga tublid. Nüüd on RMK neile ette valmistanud oma metsaviktoriini, kus küsimused pisut kergemad või lihtsamalt sõnastatud ning rohkem on pildiküsimusi. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis: 1.- 4. klass; 5.-9. klass ja 10.-12. klass ning tulemused avaldatakse 7. maiks viktoriini koduleheküljel.

Jätkub ka eelmisel aastal alguse saanud venekeelne metsaviktoriin, et aidata venekeelsete koolide õpilastel kodumaa loodust paremini tundma õppida. Tänavu on venekeelsel metsaviktoriinil kaks erineva raskusastmega küsimustikku – nooremate ja vanemate õpilaste jaoks.

RMK metsaviktoriini reeglite kohaselt tuleb osaleda klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Õpetaja registreerib oma klassi(d) ja saab iga õpilase jaoks oma parooli, millega on võimalik viktoriinikeskkonda korduvalt siseneda, vahepeal oma vastuseid salvestada ja siis järgmisele ülesandele lahendust otsida. Tiina Neljandiku sõnul on õpetajad varasematel aastatel kasutanud vastamisel ka grupitööd, küsimuste jagamist ja vastusevariantide ühist arutamist klassis.

Parimatele klassidele ja nende juhendajatele on välja pandud auhinnad, kõik vähemalt pool võimalikust punktisummast teeninud osalejad saavad RMK-lt metsaviktoriini meene.

Kõik õpetajad on teretulnud viktoriiniküsimustega tutvuma ja oma klassi kirja panema aadressil: www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin. Vajadusel saab lisainfot e-posti aadressilt metsaviktoriin@rmk.ee.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Tiina Neljandik

RMK Oandu looduskeskuse juht

Telefon 676 7397, 509 9397

E-post tiina.neljandik@rmk.ee

www.rmk.ee

http://www.facebook.com/riigimets

0Shares