Soodne energia = puiduhake + kõrge kasutegur

Soodsaima ja stabiilseima hinnaga hoiab kütuste seas esikohta puiduhake, mille hind on konkureerivatest kütustest ligi 50 protsenti madalam, kirjutab Toomas Kundla (Adven Eesti) ajalehes Koit. Võtmekohaks on biomassi puhul just hinnastabiilsus, sest erinevalt näiteks maagaasist ei sõltu selle hind oluliselt nafta hinna kõikumistest. Kuna puiduhake on olemuselt taastuv kütuseliik, on see ka aktsiisivaba.

Paraku ei piisa hinnavõiduks ainuüksi kütuse vahetamisest, nendib Kundla. Halvasti juhitud soojuse tootmine võib lüüa eelarvesse suure augu, hoolimata sellest, kui soodne on kasutatav kütus. Kuigi tootmise kasutegur on paljudele nähtamatu, määrab just efektiivsus seadme töös ja oskuslik katelde juhtimine olulisel määral energia lõpphinna. Mida suuremad on toodetava energia mahud, seda suurem võib olla ebaefektiivsusest tekkiv kadu, mis võib ulatuda isegi kümnete ja sadade tuhandete eurodeni aastas. Parim viis tagada tõhus energiatootmine on analüüsida enne kütuse- ja seadmevaliku langetamist põhjalikult kogu tootmisahelat. Säästu võib energiatootmises üllatuslikult saavutada ka hoopis tänu väikestele muudatustele ettevõtte põhitegevuses või tootmisprotsessis.

Autor kummutab kohati levinud arusaama, et puiduhakke hind on väga tundlik tarbimismahtude muutusele ja suurte tarbijate lisandumisega kaasnev nõudluse kasv viib hinnad automaatselt üles. Praktika on näidanud, et see mõju on esiteks lühiajaline ja teiseks, kuna puiduhakke baashind on madal, on selle mõju energia lõpphinnale teiste kütteliikidega võrreldes suhteliselt väike.

Loe lisa ajalehest Koit.

0Shares