Tänasest jõustuvad metsa majandamise eeskirja muudatused

Täna jõustuvad metsa majandamise eeskirja muudatused. Ühe muudatusena on vähendatud männi istutamisel nõutavat algtihedust 3000 taime pealt 2600 taimele hektari kohta.

Kuna metsa uuendamise toetuse taotlemiseks peab istutustihedus olema vähemalt metsa majandamise eeskirjas määratud tasemel, on nüüd toetust taotleval metsaomanikul võimalik istutamise planeerimisel lähtuda uuest istutuse algtihedusest – see muudab männikultuuri rajamise soodsamaks.

Muudatusele on aidanud kaasa metsakavatajate hea töö, mis seisneb istutatud taimede paremas kasvamaminekus ning laiemalt levinud ulukitõrjevahendite kasutusele võtmine.
Muudatus tugineb Erametsakeskuse poolt Eesti Maaülikoolilt tellitud kultiveerimiskohtade muutmise mõju analüüsile.

Muudatused puudutavad ka sanitaarraie korras raiuda lubatud puude loetelu, kuhu on nüüd lisatud kuuse-kooreüraski tõrjeks mõeldud püünispuud. Lisaks on teatud juhtudel lubatud püünispuude metsast välja vedamine ka hiljem kui seda lubab kehtiv kord.

Püünispuude metsa jätmine pärast 1. juunit on lubatud erandlikel kevadetel, kui Keskkonnaagentuuri kuuse-kooreüraski seire kinnitab tavapärasest hilisemat lendlust.

Lisaks lisatakse Eesti ainus looduslikuna kasvav pärnaliik – harilik pärn- nende puuliikide hulka, mida arvestatakse metsa uuendamisel ja metsa uuenenuks lugemisel.
Metsa majandamise eeskirja muudetustega saab lähemalt tutvuda SIIN.

0Shares