Toetuste nimel Eesti kaheks piirkonnaks?

euroopa liit, eurotoetused

ERR.EE:

Valitsus on põgusalt arutanud võimalust käsitleda Eestit järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastast 2021 kahe eraldi piirkonnana, mis võimaldaks tuua miljoneid lisaeurosid.

Kuna Eesti keskmine sisemajanduse kogutoodang inimese kohta ületab enne järgmise eelarveperioodi algust 75 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, tähendab see toetussummade vähenemist. Kui aga käsitleda Eestit kahe erineva piirkonnana, võiks see meile sotsiaaldemokraatide arvutusel tuua seitsme aasta peale kuni 700 miljonit lisaeurot.

Harjumaa sisemajanduse kogutoodang inimese kohta läheneb 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, aga ülejäänud Eestis jääb see keskmiselt alla 60 protsendi. Euroopa Parlamendi saadik, sotsiaaldemokraat Ivari Padar rääkis ERR-ile, et liikmesriigid on regionaliseerimist teinud. “Regioonil, mis jääb alla 75 protsendi EL-i keskmisest, on võimalused täiendavaid ressursse saada suuremad. Meil on regionaalne lõhe päris märkimisväärne ja kõik võimalused tasub läbi kaaluda.”

Euroopa Komisjon tuleb eeldatavasti mais välja oma ettepanekuga, milline on Euroopa Liidu ühine rahakott üldistest raamides 2021+ perioodil. Seega tuleks Padari sõnul selle aasta sees siseriiklikult ära otsustada, millise taktikaga läheneme.

Loe ERR lehelt, mida arvatakse plaanist valitsuses ja Maaeluministeeriumis.

0Shares