Töörühmade ettepanekud metsanduse arengukavva on olnud vastandlikud

hooldusraie

ERR.EE:

Eesti praeguseks suurimaks ühiskondlikuks kokkuleppeks on nimetatud metsanduse arengukava, eelkõige on küsimus selles, kui palju tohiks metsa raiuda. Töörühmadel on olnud keeruline arengukavasse tehtud ettepanekute osas üksmeelt leida.

Eesti metsade kasutamise ja tulevikusuundi kokku leppiv töörühm on koos käinud kolmel korral ja neli töörühma, sotsiaal-, majandus-, kultuuri ja ökoloogia valdkondades on sõnastanud peamised lahendamist vajavad probleemid, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et kuigi arengukava kinnitab metsanduse prioriteedid järgmiseks kümnendiks, seatakse eesmärke tunduvalt kaugemale, isegi aastani 2100.

“Sisulisi probleeme toodi samamoodi välja nendes eesmärkides, et peaks seadma kõikidele mõistetavalt metsa kasutamise ja metsa kaitsmise mahud, et meil oleks pikalt teada, milline on ühiskonna ootus ja reaalne vajadus, palju me peame metsi kaitsma ja palju on võimalik jätta majandusmetsadeks,” rääkis Lamp.

Nelja töörühma ettepanekud on olnud tihti üksteisega vastuolus ja üksmeele leidmine keeruline. Siiski on praeguseks iga töörühm jõudnud kokkuleppele oma valdkonna kolmes suuremas probleemis.

Loe edasi ERR uudisteportaalist või vaata Aktuaalse Kaamera saatelõiku:

0Shares