Tormi tõttu hukkunud metsa taastamiseks saab küsida toetust

Möödunud nädalavahetusel tervet Eestit räsinud, kuid enim Lõuna-Eestis kurja teinud sügistorm võis kahjustada ka metsasid, mistõttu tuleks omanikel oma valdused üle vaadata ja vajadusel tormikahjud fikseerida.

Erametsakeskus toetab tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamist, muuhulgas kahjustuste kõrvaldamist, uue metsakultuuri rajamist, maapinna mineraliseerimist looduslikule uuendamisele kaasa aitamiseks ning metsauuenduse hooldamist.

Toetust saab taotleda metsameetmest, mille järgmine voor on planeeritud 2020. aasta veebruaris. Tasub meeles pidada, et kui reeglina võib plaanitud töödega alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist, siis tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine ja uue metsakultuuri rajamine või maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Samuti on oluline on silmas pidada, et toetust ei saa taotleda ainult kahjustuste kõrvaldamiseks. Samale alale tuleb küsida toetust lisaks kas uue metsakultuuri rajamiseks või maapinna mineraliseerimiseks. Nii kahjustuste kõrvaldamine kui uue kultuuri rajamine või maapinna mineraliseerimine tuleb toetuse saamiseks teostada.

Toetuse taotlemine eeldab, et metsamaa on inventeeritud ja loodusõnnetuse kohta on tehtud metsakaitseekspertiis või raiet lubava märkega metsateatis, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus. Erametsaomanikul on kõige lihtsam pöörduda metsaühistu poole, kes on abiks nii kahjude hindamisel kui toetustaotluse esitamisel.

Metsaühistute kontaktid leiad SIIT

0Shares