Audiitorid ootavad kommentaare RMK metsamajandusliku tegevuse kohta

fsc, sertifitseerimine

NEPCon teade:

Oktoobris toimub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) FSC audit – NEPCon ootab kommentaare RMK metsamajandusliku tegevuse kohta.

16.-20. oktoobrini 2017 viib sertifitseerija NEPCon läbi Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) FSC metsamajandamise auditi.

Osana auditi protsessist oodatakse kõigilt huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt kommentaare ja tagasisidet RMK metsamajandamise kohta. Märkused ja kommentaarid RMK metsamajandusliku tegevuse osas on teretulnud mistahes kujul (e-postiga, postiga, telefonitsi). Soovi korral on võimalik ka personaalselt kohtuda audiitoritega, et esitada oma tähelepanekuid. Kõiki esitatud kommentaare käsitleb NEPCon konfidentsiaalsetena.

NEPCon palub auditiga seotud kommentaarid esitada võimalikult varakult enne välitööde algust, et neid saaks arvestada auditi läbiviimisel ning aruande koostamisel. Teretulnud on ka kõik hilisemad märkused ja ettepanekud.

RMK-s läbi viidud varasemate auditite aruannete kokkuvõtted on avalikud ning saadaval FSC andmebaasis (http://info.fsc.org/).

Audit viiakse läbi NEPConi Eesti ajutise metsamajandamise standardi alusel (versioon 19.12.14). Nimetatud standard on avalik ja selle sisu sõltub ka huvigruppide seisukohtadest. Seoses sellega palub sertifitseerija kommentaare ja tagasisidet ka kasutatava standardi kohta. Kõigil asjast huvitatud osapooltel tuleks esitada oma märkused ja ettepanekud standardi indikaatorite sisu ja/või sõnastuse osas. Standard on saadaval (nii inglise kui ka eesti keeles) NEPConi kodulehel http://www.nepcon.org.

Lisainfo:
Asko Lust
NEPCon OÜ metsamajandamise ja tarneahela audiitor
Email: alu@nepcon.org
Tel: 7 380 723
www.nepcon.org

 

0Shares