Uus toetus likvideerib ebaõigluse looduskaitseliste piirangute hüvitamisel

mets

Järgmise aasta riigieelarves on täiendavad 1,1 miljonit eurot looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks eramaadel. Täpsemalt laieneb hüvitis nüüdsest ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku piiranguvööndites asuvate metsade omanikele. Seni oli kompensatsioon ette nähtud vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikele ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest.

Uus toetus – 60 eurot ha kohta – puudutab ligi tuhandet erametsaomanikku, kellel on piiranguvööndites 14 000 ha metsa. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul saab järgmise aasta eelarvega likvideeritud ebaõiglus ja omanikele hüvitatakse saamata jäävat tulu kõikide looduskaitseliste piirangute korral. “Erametsanduse toetuse saajate ring laieneb ja sellega väheneb ka raiesurve looduskaitsealade piiranguvööndites,” ütles keskkonnaminister. “See motiveerib metsaomanikke oma kaitsealuseid maid endale hoidma ja müügisurvele mitte alluma, “ on Tõnis Mölder uue toetuse suhtes lootusrikas.

Metsaomanikud on pikemat aega taotlenud riigilt võrdset kohtlemist looduskaitseliste piirangute talumisel. Kui aastaid tagasi olid looduskaitselised piirangud hüvitatud vaid maamaksu soodustuse näol, siis pikapeale on lisandunud sellele ka hüvitised saamata jäänud tulu eest – esialgu Natura 2000 aladel, seejärel ka siseriikliku kaitsega alade sihtkaitsevööndites. Nüüd saavad lõpuks hüvitist ka siseriikliku looduskaitse piiranguvööndis asuva metsa omanikud.

„Keskkonna- ja looduskaitse on kahtlemata ülimalt olulised, samas ei tohi me ära unustada meie tuhandeid metsaomanikke, kelle maal võib asuda nende pensionisammas,“ lausus Mölder. Keskkonnaministri hinnangul on oluline, et metsaomanikud, kelle maa asub väljaspool Natura 2000 võrgustikku kaitstavate alade piiranguvööndites, saaksid samuti toetust, sest see seab looduskaitseliste piirangutega metsaomanikud võrdsele positsioonile.

TAUSTAKS:

  • 2008. aastast makstakse Natura 2000 võrgustikus olevatele erametsaomanikele toetust  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).
  • Erametsatoetust väljaspool Natura 2000 võrgustikku hakati maksma 2017. aastast, seda sihtkaitsevöönditesse jäävate maade eest.
  • Olemasolevat toetust taotleb 5000 erametsaomanikku 68 000 hektarile.
  • Natura 2000 alal ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis on toetuse suuruseks 110 eurot ha kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal hüvitatakse kuni 60 eurot ha kohta aastas.

 

Täiendav info:

Marju Kaasik
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist
6262811/+372 51 33165| marju.kaasik@envir.ee | http://www.envir.ee/

0Shares