Vääriselupaikade teema ootab lahendust

metsa müük, puidu müük, metsakasvatus

Erametsaomanike suureks pahameeleks tõstatas eelmine aasta pead teema, mil FSC sertifikaati omavate puidutööstusettevõtetele pandi kohustus mitte vastu võtta puitu, mis pärit potentsiaalsetest vääriselupaikadest (e potVEP-idest). Kahjuks tänaseks ei ole veel leitud ühtset ja mõistlikku lahendust selle olukorra leevendamiseks.

Eestimaa Looduse Fond koostas üksikute metsa inventeerimisandmete baasil andmestiku metsaosadest, kus nad arvavad olevat vääriselupaiga tunnuseid ja FSC Eesti esitas selle FSC sertifikaati omavatele puidutöötlemisettevõtetele. Paljud metsaomanikud ei ole kursis sellega, et nende metsaosa selles nimekirjas on ja et sertifikaati omavad puidutööstusettevõted ei pruugi nende puitu vastu võtta. FSC nõudeid täitev puidutööstusettevõte ei saa potentsiaalsest vääriselupaigast tulnud puitu osta, kui ei ole eelnevalt tõendanud, kas on raiutud see vääriselupaikast on või mitte.

Nordwoodi saetööstuse varumisosakonna juhataja Aivo Kalmeti sõnul ei ole tööstusettevõtjad antud olukorraga rahul. “Meie seisukoht on, et potVEPe ei saa käsitleda samaväärselt kui keskkonnaregistris määratud vääriselupaiku ja sellise nimekirjaga ei tohiks piirata metsa majandamist,“ kommenteeris ta.

Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullerkupp ei kahtle vääriselupaikade kaitsmise olulisuses, kuid tõdeb, et sellise nõude välja käimisel oli teavitustegevus väga nõrk. „Eesti Erametsaliidule selle kohast infot ei tulnud, et puidutööstusettevõtetele on edastatud potVEPide andmestik ja neil on kohustus hakata seda nimekirja kontrollima. Infot jagati ainult tööstuettevõtetele ja suurematele metsaomanikele. Enamus metsaomanikke oli sel teemal teadmatuses,“ kommenteeris Kullerkupp.

Loe pikemalt Äripäeva metsamajandusuudiste lehelt.

0Shares