Net4Forest

Erametsakeskus osaleb partnerina 2018. aasta septembris käivitunud Erasmus+ rahvusvahelises projektis nimega Network of knowledge for efficient private forests (akronüümiga Net4Forest, eesti keeles tõhusa erametsanduse alane teadmiste võrgustik).

Projekti juhtpartner on Sloveeniast (Slovenian Forestry Institute) ning lisaks Eestile on kaasatud ka partnerid Lätist (Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation), Rootsist (Swedish University of Agricultural Sciences) ning Hispaaniast (Forest Science and Technology Centre of Catalonia).

Projekti eesmärk on koolitada metsandusnõustajaid ning metsaomanikke. Ehkki Euroopa Liidus leidub laialdaselt kirjandust metsasaaduste turustamise ja metsateenuste hindamise kohta, pole metsaomanikele õppeks ja praktiliste oskuste otstarbeks piisavalt informatsiooni, juhendeid ega õppematerjale. Net4Forest’i idee on aidata metsaomanikel võtta vastu võimalikult professionaalseid otsuseid ning anda neile teadmisi metsade tulusama majandamise kohta, seejuures pidades silmas keskkonnasäästlikkust.

Projekti käigus on kavas partnerriikides läbi viia õppereise, mis on peamiselt suunatud osalevate maade metsandusnõustajate ja metsaomanike väljaõppeks ning kogemuste vahetamiseks. Lisaks on kavandatud projekti vältel koostada metsamajandamise käsiraamat, juhendeid, õppevahendite komplekt ja tutvustada parimate tavade näiteid. Õppepäevade raames esitletakse neid sihtgrupile ja koolitusmaterjale avaldatakse projektipartnerite (kaasa arvatud siin Erametsakeskuse) kodulehel ning läbi muude sidekanalite.

 

Projekti kestvus: september 2018 – august 2021
Lisainfo: Indrek Jakobson, indrek.jakobson@eramets.ee

 

0Shares