Nõuande sõltumatus ja kvaliteet

Metsandusvaldkonna konsulendid, kes saanud oma kutsetunnistuse Maamajanduse Infokeskusest, peaksid oma töös järgima Eesti Konsulentide Ühingu liikme eetikakoodeksit ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liikme eetikakoodeksit.

Erametsakeskusest toetuseid taotlevatele konsulentidele on koostatud huvide konflikti deklareerimise vorm (nimetatakse ka sõltumatuse deklaratsiooniks), mille täitmine ja allkirjastamine on sõltumatu konsulendi üheks tunnuseks. Sellele dokumendile allakirjutanu lubab tagada erametsaomanike nõustamisel sõltumatuse ja erapooletuse, lubab vältida huvide konflikti ja hoida konfidentsiaalsena kliendi kohta käivat infot. Lisaks lubab konsulent lähtuda oma soovitustes kliendi huvidest.
Kõik konsulendid, kelle kontaktandmed on Erametsa portaali konsulentide nimekirjas, on allkirjastanud huvide konflikti deklaratsiooni.

Huvide konflikti deklareerimise vormi olemust ja vormi näeb siit.

Selleks, et meie saaksime tagada kvaliteetse nõuande nii Teile kui ka teistele metsaomanikele, soovitame täita ära tagasiside ankeedid. 

0Shares