Valmis Bioatlase portaal, mis kaardistas puidu saadavuse Eestis

Rahvusvahelise projekti Baltic ForBio raames, mille partner on ka Erametsakeskus, valmis sellel suvel rahvusvaheline portaal Bioatlas, mis võimaldab Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis vaadata piirkonniti võimalikku kasvava puidu saadavust eeloleva paari kümnendi jooksul.

Bioatlas sisaldab teavet energia tootmiseks kasutatavate väikese läbimõõduga kasvava ümarpuidu sortimentide, raidmete ja kändude paiknemise kohta. Portaali on hea kasutada näiteks uute investeeringute kavandamisel.
Lisaks energiapuidu sortimentidele on Rootsis ja Eestis avaldatud ka kasvava metsa arvestuslikud saematerjali ja paberipuidu mahud. Portaal on kasutamiseks mõeldud eelkõige metsa- ja energiaettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ning teadus- ja arendusorganisatsioonidele.

Baltic ForBio projekti Bioatlase tööpaketi juht Perttu Anttila Soome Loodusvarade Instituudist (LUKE) selgitas, et Bioatlase kasutaja saab puidukoguseid arvutada omavalitsuste ja maakondade kaupa ja võimalik on ka ise markeerida huvipakkuv piirkond, mille kohta portaalist teavet küsida.

Eesti andmebaasi koostasid Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli dotsent Ahto Kangur ja teadur Allar Padari.

Eelmisel nädalal toimunud metsaühistute juhtide kohtumisel viisid Padari ja Kangur läbi töötoa, kus tutvustasid Bioatlase portaali tööpõhimõtteid lähemalt.
Padari ja Kanguri Bioatlase ettekandeslaide saab näha SIIT.

Erametsakeskus osaleb projektis Baltic ForBio ühe partnerina, projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi „Interreg Baltic Sea Region 2014-2020“ abil. Projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere-äärsetes riikides puidu kasutust taastuvenergia allikana.

Ootame Bioatlase kohta tagasidet!

Bioatlas on leitav aadressil http://forest-energy-atlas.luke.fi. Teenus on saadaval eesti, inglise, läti, leedu, rootsi ja soome keeles. Küsimusi ja kommentaare Bioatlase kohta võib saata aadressile ahto.kangur@emu.ee või allar.padari@emu.ee.

0Shares