29.05 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 8600eurot

Võrumaa Metsaühistu  kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Metsa, Võru maakond, Vastseliina vald
Katastritunnus: 87401:002:1130      
Kinnistu nr: 1007341
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 1  Raieliik: LR , pindala: 0,6  ha. Raie kogumaht ca: 150  tm
Raiutav eraldis: 4  Raieliik: LR , pindala: 0,3  ha. Raie kogumaht ca: 100  tm
Raiutav eraldis: 6  Raieliik: LR , pindala: 0,1  ha. Raie kogumaht ca: 15 tm
Raiutav eraldis: 8  Raieliik: LR , pindala: 0,2  ha. Raie kogumaht ca: 30 tm
Kokku ca 295 tm
Alghind: 8 600 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 29.05.2017 a. kell 12.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.