Raamatud ja trükised

METSMIK  

1 Raie planeerimine PDF
2 Puidu müük PDF
3 Metsa dokumentatsioon PDF
4 Kohustused ja maksustamine PDF
5 Metsa majandamise vormid PDF
6 Seadusandlus PDF
1 Raie planeerimine- VAATA RAAMATUNA
2 Puidu müük- VAATA RAAMATUNA
3 Metsa dokumentatsioon- VAATA RAAMATUNA
4 Kohustused ja maksustamine- VAATA RAAMATUNA
5 Metsa majandamise vormid- VAATA RAAMATUNA
6 Seadusandlus- VAATA RAAMATUNA


INFOMATERJALID:

•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Järvis. J. 2013. Forest measurement with relascope. Tartu. 11 p. Vaata siit!
•   Järvis. J. 2010. Metsa relaskoopmõõtmine. II trükk. Tartu. 20 lk. Vaata siit!
•   Metsa mitmekülgne kasutamine Eestis (2009)
•   Vääriselupaigad (Kadi Kõiv, 2008)
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004) Vaata siit!
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   Metsanduslik sõnastik prantsuse-eesti-prantsuse Vaata siit!
•   The Foundation Private Forest Center
•    Private Forestry In Estonia
•    Sihtasutus Erametsakeskus

RAAMATUD:

   Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
  Metsaomaniku käsiraamat – TELLI RAAMAT SIIT!
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Erametsakeskus 1999-2009
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Lehtmetsade kasvatamine (Hardi Tullus, 2009)
•    Era- ja põllumajandus metsad Eestis (Ivar Etverk, Toivo Meikar, 2008)
•    Erametsa aastaraamat 2008
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Metsaomaniku juriidiline abimees (Jaanus Aun, 2007)
•    Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine (Märt Hanso, Heino Õunap, 2006)
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Jüri Jänes, 2001)

AUDIO- JA VIDEOMATERJALID:
•    Saade „Metsaomaniku kool“ (DVD, 2006/2007)
•    Saade „Kodumets“ (DVD, 2008 a)
•    Õppefilm Lageraie (DVD, 2009 a)
•    Õppefilm Põllumaade metsastamine (DVD, 2009 a)
•    Nõuanded algajale metsaomanikule (CD, 2009 a)
•    Metsalõigud saatesarjas „Osoon“ 2009/210 (DVD)
•    Metsalõigud saatesarjas „Sõida maale“ 2009/2010 (DVD)
•    Saade „Tule metsa“ (2009 a) (DVD)

RAHVATARKUSI PUIDUVARUMISEST – Lembitu Tarang
Vaata siit!

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

ERAMETSANDUSE PROBLEEMID EESTIS – Meelis Piirisalu bakalaureusetöö
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

METSAMAA MAAMAKSUSÜSTEEMI RAHVUSVAHELISE PRAKTIKA LÜHIANALÜÜS JA ETTEPANEK EESTI MAAMAKSUSEADUSE MUUTMISEKS
Vaata siit!

ULUKIKAHJUSTUSTE KOMPENSEERIMISEST JA MAAOMANIKE JAHIÕIGUSEST MÕNEDE EUROOPA RIIKIDE ÕIGUSKORDADES
Vaata siit!